Convocatòria ordinària

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
En aquesta convocatòria hi poden concórrer tots els alumnes amb requisit d'accés d'anys anteriors i els qui es presenten a les proves d’accés a la universitat del curs 2022-23 tant en la convocatòria ordinària com en l'extraordinària.

Convocatòria ordinària 2023

Calendari d'esdeveniments

- versión para imprimir -   

Tràmit / Esdeveniment

Dia i hora

Lloc

Publicació de l'oferta de places

3 d'abril de 2023

preinscripcio.uib.cat

Termini per presentar la sol·licitud, la documentació i, si escau, per demanar ser estudiant a temps parcial

De l'1 de juny de 2023 a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21.00 h UIBdigital

Llistes d'admesos

Primera llista d'admesos

Dia 12 de juliol de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

Del 12 de juliol a les 9.30 h al 14 de juliol de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

*Expira la reserva de plaça de la primera llista

Dia 21 de juliol de 2023 a les 21.00 h

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la primera llista d'admesos

Segona llista d'admesos

Dia 20 de juliol de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

Del 20 de juliol a les 9.30 h al 21 de juliol de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la segona llista d'admesos

Tercera llista d'admesos

Dia 26 de juliol de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

Del 26 de juliol a les 9.30 h al 27 de juliol de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la tercera llista d'admesos

Reconeixement de crèdits

Sol·licitud de reconeixement de crèdits d'altres titulacions

Consultau l'enllaç

Serveis administratius amb cita prèvia  

Sol·licitud de reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior

En qualsevol moment

UIBdigital 

Llistes de resultes

Esdeveniment / Tràmit

Data

On

Primera llista de resultes

Dia 31 de juliol de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

Del 31 de juliol a les 9.30 h a l'1 d’agost de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la primera llista resultes

Segona llista de resultes

Dia 5 de setembre de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

De l’5 de setembre a les 9.30 h al 6 de setembre de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la segona llista resultes

Tercera llista de resultes

Dia 11 de setembre de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

Del 11 de setembre a les 9.30 h al 13 de setembre de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la tercera llista resultes

Quarta llista de resultes

Dia 19 de setembre a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per realitzar l'acció adient segons la teva adjudicació(advertencia)

Del 19 de setembre a les 9.30 hores al 20 de setembre a les 21.00 h

UIBdigital/Academic

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la quarta llista resultes

 

Oferta de places

Quan presentar la sol·licitud

Avís
En aquesta convocatòria hi poden concórrer tots els alumnes amb requisit d'accés d'anys anteriors i els qui es presenten a les proves d’accés a la universitat del curs 2022-23 tant en la convocatòria ordinària com en l'extraordinària.

Termini

 • De l'1 de juny a les 9.30 hores fins al 3 de juliol a les 21.00 hores.

Com fer la sol·licitud segons la teva via d'accés

Documentació

El termini per presentar la documentació acaba dia 3 de juliol a les 21.00 hores.
Els alumnes que realitzen la PCE, que obtendran els resultats de la prova d'accés a la Universitat una vegada acabat el termini, hauran d'adjuntar la documentació per UIBdigital abans del dia 31 de juliol, però la sol·licitud l'hauran de presentar dins el termini indicat.

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades.

Documentació segons el requisit d'accés:

 1. Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada.
 2. Tècnics superiors.
 3. Titulats universitaris.
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.
 5. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada.
 6. Acreditació d'experiència professional o laboral.
 7. Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU.

Documentació segons les condicions especials:

Presentació de documentació

En línia

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, apareix un avís indicant la documentació que heu de presentar.
 • A la pestanya de “Sol·licitud”, clicau al botó “Adjunta documentació” i s’obre una sol·licitud per adjuntar documents.
 • Adjuntau els documents requerits i desau la sol·licitud.
 • El seguiment de l’estat de la documentació es fa a UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Pendents. Tota la comunicació amb la UIB sobre la documentació es farà en aquest apartat.
 • Si heu de realitzar alguna acció, la sol·licitud us apareixerà pendent de la vostra intervenció perquè la pugueu modificar des del llapis de la columna “Resol”.
 • Quan la documentació està pendent de l’àrea d’admissió, s’indica en quin estat es troba la documentació: pendent de revisar, pendent de verificar, validada, arxivada o desestimada.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

- Instruccions per adjuntar la documentació -

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Llistes d'admesos

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i reserva de plaça/matrícula d'admissió general

Els alumnes podran consultar el resultat de la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

Avís
Les accions que heu de fer a cada llista és en funció de l'adjudicació de plaça a la llista corresponent, no heu de tenir en compte el resultat d'adjudicacions a llistes anteriors.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
12 de juliol de 2023 a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça i matricular-se; o apuntar-se a la següent llista; o per fer reserva de plaça*
del 12 de juliol a les 9.30 al 14 de juliol de 2023 a les 21.00 hores

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la primera llista d'admesos

Segona llista d'admessos

Data de publicació 
20 de juliol de 2023 a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça i matricular-se; o apuntar-se a la següent llista
del 20 de juliol a les 9.30 al 21 de juliol de 2023 a les 21.00 hores

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la segona llista d'admesos

Tercera llista d’admesos 

Data de publicació
26 de juliol de 2023 a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça i formalitzar la matrícula
del 26 de juliol a les 9.30 al 27 de juliol de 2023 a les 21.00

 

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la tercera llista d'admesos

*La reserva de plaça pendent de l'admissió a una altra universitat serà fins al 21 de juliol de 2023 a les 21.00 hores i s'ha de sol·licitar mitjançant UIBdigital. Si en aquest termini no han formalitzat matrícula, sortiran del procés d'admissió i perdran la plaça adjudicada.

Reconeixement de crèdits

 • Per sol·licitar reconeixement de crèdits d'altres titulacions heu de consultar el següent enllaç
 • Per sol·licitar reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior ho podeu demanar en qualsevol moment a través d'UIBdigital

Llistes de resultes

Després de la tercera llista d’admesos, les persones que no hagin obtingut plaça en la seva primera preferència, la UIB intentarà assignar-los plaça mitjançant processos d’adjudicació amb les vacants que hagin quedat després de cada termini de matrícula. Les llistes d’admesos d’aquestes adjudicacions es diuen llistes de resultes.

Primera llista de resultes

Data de publicació

31 de juliol de 2023 a les 9.30 hores

Termini per acceptar la plaça i matricular-se; o apuntar-se a la llista següent

del 31 de juliol a les 9.30 hores a l'1 d’agost de 2023 a les 21.00 hores

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la primera llista resultes

Segona llista de resultes

Data de publicació

5 de setembre de 2023 a les 9.30 hores

Termini per acceptar la plaça i matricular-se; o apuntar-se a la llista següent

del 5 de setembre a les 9.30 hores al 6 de setembre de 2023 a les 21.00 hores

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la segona llista resultes

Tercera llista de resultes

Data de publicació

11 de setembre de 2023 a les 9.30 hores

Termini per acceptar la plaça i matricular-se; o apuntar-se a la llista següent

de l'11 de setembre a les 9.30 hores al 13 de setembre de 2023 a les 21.00 hores

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la tercera llista resultes

Quarta llista de resultes

Data de publicació

19 de setembre de 2023 a les 9.30 hores

Termini per acceptar la plaça i matricular-se

del 19 de setembre a les 9.30 hores al 20 de setembre de 2023 a les 21.00 hores

(advertencia) Consultau les accions que es poden fer a la quarta llista resultes

Assignació de plaça posterior a l'inici de classes

Si s'adjudiquen places transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, els alumnes seran admesos amb la condició d'alumne a temps parcial per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d'avaluació parcial.

Notes de tall

 

suport