Escola Politècnica Superior

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 20/09/21 31/01/22
Vacances Nadal 23/12/21 06/01/22
Avaluació complementària primer semestre * 17/01/21 31/01/22
Terminis per publicar les qualificacions (avaluació contínua/complementària primer semestre)   Fins a 7 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària primer semestre * 11/02/22 18/02/22
Període lectiu segon semestre 21/02/22 23/06/22
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre)    02/03/22
Vacances Setmana Santa 14/04/22 24/04/22
Avaluació complementària segon semestre * 10/06/22 23/06/22
Terminis per publicar les qualificacions (avaluació contínua/complementària segon semestre)   Fins a 7 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària segon semestre * 04/07/22 14/07/22
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre)   22/07/22
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG)   22/07/22
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG - segona defensa)   30/09/22

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

A l'Acord normatiu 13864/2021, del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2021-22, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 26 de novembre de 2021. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 14 al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.