Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Descripció

S'inclouen en aquesta via estudiants amb avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat o PAU superada.

Consultau com es calcula la nota d'admissió

Casos

Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

Nota d'admissió

 • Serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i 40% de la nota de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat, tal i com estableix l’article 10 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Targeta de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb una PAU superada

Nota d'admissió

 • Serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i 40% la nota de la fase general de la PAU, tal i com estipula el Reial Decret 1892/2008.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears, o de les Balears si la convocatòria és anterior a 1995.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió d’un títol declarat equivalent al títol de batxiller amb PAU o amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

Nota d'admissió

 • Serà el 60% de la nota que figuri a la credencial d'accés i el 40% de la nota de la fase general de la PAU.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears, o de les Balears si la convocatòria és anterior a 1995.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudis estrangers homologats al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb PAU o amb avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

Nota d'admissió

 •  Serà el 60% de la nota que figuri a la credencial d'homologació del títol de batxiller i el 40% de la nota de la fase general de la PAU.

Documentació

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Credencial d'homologació expedida pel Ministeri d'Educació.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Assimilats

Nota d'admissió

Estudiants amb el COU i amb prova d’accés a la Universitat
 • Nota de la prova d'accés.
Estudiants amb batxillerat superior i COU d’abans del curs 1974-75
 • Nota mitjana del batxillerat superior (5è i 6è) i COU.
Estudiants amb batxillerat superior i examen d’Estat
 • Nota mitjana de 5è i 6è i de l’examen d’Estat.
Estudiants amb batxillerat superior + preuniversitari + proves de maduresa
 • Nota mitjana de 5è, 6è i PREU i de la prova de maduresa.
Estudiants amb batxillerat tècnic + prova de maduresa
 • Nota mitjana dels dos darrers cursos i de la prova de maduresa.
Estudiants de batxillerat experimental
 • Nota de la prova d’accés a la Universitat.

Documentació

Estudiants amb el COU i amb prova d’accés a la Universitat

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears, o de les Balears si la convocatòria és anterior a 1995.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
Estudiants amb batxillerat superior i COU d’abans del curs 1974-75

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient de batxillerat superior (5è i 6è) i COU o certificat de convalidació (alumnes amb estudis estrangers).
Estudiants amb batxillerat superior i examen d’Estat

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient amb les notes de 5è i 6è i de l’examen d’Estat.
Estudiants amb batxillerat superior + preuniversitari + proves de maduresa

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient amb les notes de 5è, 6è i PREU i de la prova de maduresa.
Estudiants amb batxillerat tècnic + prova de maduresa

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient amb les notes dels dos darrers cursos i de la prova de maduresa.
Estudiants de batxillerat experimental

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

suport