Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Descripció

S'inclouen en aquesta via estudiants amb avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat o PAU superada.

Consultau com es calcula la nota d'admissió

Casos

Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

Nota d'admissió

 • Serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i 40% de la nota de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat, tal i com estableix l’article 10 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears.

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Targeta de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat.
 

Estudiants en possessió del títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb una PAU superada

Nota d'admissió

 • Serà el 60% la nota mitjana de batxillerat i 40% la nota de la fase general de la PAU, tal i com estipula el Reial Decret 1892/2008.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears, o de les Balears si la convocatòria és anterior a 1995.

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

Estudiants en possessió d’un títol declarat equivalent al títol de batxiller amb PAU o amb l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

Nota d'admissió

 • Serà el 60% de la nota que figuri a la credencial d'accés i el 40% de la nota de la fase general de la PAU.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears, o de les Balears si la convocatòria és anterior a 1995.

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

Estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudis estrangers homologats al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb PAU o amb avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

Nota d'admissió

 •  Serà el 60% de la nota que figuri a la credencial d'homologació del títol de batxiller i el 40% de la nota de la fase general de la PAU.

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial d'homologació expedida pel Ministeri d'Educació.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

Estudiants en possessió del títol de batxiller europeu

Nota d'admissió

Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent. No es tindrà en compte cap matèria cursada durant el batxillerat i que tingui l'acreditació UNEDasiss, excepte si ha estat reconeguda com a prova externa (PCE o PBAU).

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED.)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

Estudiants en possessió del diploma de batxillerat internacional

Nota d'admissió

Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent. No es tindrà en compte cap matèria cursada durant el batxillerat i que tingui l'acreditació UNEDasiss, excepte si ha estat reconeguda com a prova externa (PCE o PBAU).

 

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED.)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea

Nota d'admissió

Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent. No es tindrà en compte cap matèria cursada durant el batxillerat i que tingui l'acreditació UNEDasiss, excepte si ha estat reconeguda com a prova externa (PCE o PBAU).

 

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED.)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres estats fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat

Avís

Consultau com afecta el Brexit als estudiants procedents del sistema educatiu britànic.

Nota d'admissió

Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent. No es tindrà en compte cap matèria cursada durant el batxillerat i que tingui l'acreditació UNEDasiss, excepte si ha estat reconeguda com a prova externa (PCE o PBAU).

 

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudis equivalents al títol de batxiller espanyol SENSE accés a la universitat en el país d'origen, de països membres UE o d'estats amb acord internacional en règim de reciprocitat 

Nota d'admissió

 • Tenen accés a estudis de grau sense prova d'accés.
 • Se poden presentar a la PBAU o la PCE (UNED) per poder millorar la seva condició d'admissió.

Documentació

 • Credencial d'homologació expedida pel MECD
 • Credencial UNED, si heu fet la PCE
 

Assimilats

Nota d'admissió

Estudiants amb el COU i amb prova d’accés a la Universitat
 • Nota de la prova d'accés.
Estudiants amb batxillerat superior i COU d’abans del curs 1974-75
 • Nota mitjana del batxillerat superior (5è i 6è) i COU.
Estudiants amb batxillerat superior i examen d’Estat
 • Nota mitjana de 5è i 6è i de l’examen d’Estat.
Estudiants amb batxillerat superior + preuniversitari + proves de maduresa
 • Nota mitjana de 5è, 6è i PREU i de la prova de maduresa.
Estudiants amb batxillerat tècnic + prova de maduresa
 • Nota mitjana dels dos darrers cursos i de la prova de maduresa.
Estudiants de batxillerat experimental
 • Nota de la prova d’accés a la Universitat.

Documentació

Estudiants amb el COU i amb prova d’accés a la Universitat

Només han de presentar la documentació els alumnes amb la prova d’accés a la Universitat superada en universitats de fora de les Balears, o de les Balears si la convocatòria és anterior a 1995.

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
Estudiants amb batxillerat superior i COU d’abans del curs 1974-75

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient de batxillerat superior (5è i 6è) i COU o certificat de convalidació (alumnes amb estudis estrangers).
Estudiants amb batxillerat superior i examen d’Estat

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient amb les notes de 5è i 6è i de l’examen d’Estat.
Estudiants amb batxillerat superior + preuniversitari + proves de maduresa

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient amb les notes de 5è, 6è i PREU i de la prova de maduresa.
Estudiants amb batxillerat tècnic + prova de maduresa

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Llibre escolar o certificat acadèmic de l’expedient amb les notes dels dos darrers cursos i de la prova de maduresa.
Estudiants de batxillerat experimental

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

suport