Documentació en cas de discapacitat del 33% o superior o necessitats educatives especials permanents

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.

  • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat i, en cas de grau de discapacitat inferior al 33%, document acreditatiu de la comunitat autònoma del suport educatiu que han tingut.

suport