Facultat de Turisme

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre (docència i avaluació contínua) 20/09/21 31/01/22
Avaluació complementària primer semestre * 18/01/22 01/02/22
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d’avaluació extraordinària del primer semestre   Fins 7 de febrer de 2022
Avaluació extraordinària primer semestre 11/02/22 18/02/22
Tancament Actes   Fins 2 de març de 2022
Període lectiu segon semestre (docència, avaluació contínua i extraordinària) 21/02/22 06/06/22
Avaluació complementària segon semestre 10/06/22 23/06/22
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d’avaluació extraordinària del segon semestre   Fins 30 de juny
Avaluació extraordinària segon semestre * 04/07/22 14/07/22
Tribunal defensa TFG anticipada   10/02/2022
Tribunal defensa TFG complementària   15, 18 y 19 de juliol
Tancament actes (segon semestre i TFG)   Fins 22 de juliol de 2022


A l'Acord normatiu 13864/2021, del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2021-22, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 26 de novembre de 2021. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 14 al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.