Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Descripció

S'inclouen en aquesta via certs estudiants amb possessió del títol de batxiller que no han superat cap prova d'accés.

Casos

Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2015-16

Nota d'accés

  • Serà la nota final de l'etapa de batxillerat.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes que han obtingut el títol de batxiller a centres de secundària de fora de les Illes Balears.

Documentació:

  • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
  • Títol de batxiller.
 

Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2016-17 amb el currículum del sistema educatiu anterior a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre

Nota d'accés

  • Serà la nota final de l'etapa de batxillerat.

Documentació

Tots els alumnes han de presentar:

  • Certificat de la CAIB (s'ha de sol·licitar al centre de secundària) o de la Comunitat Autònoma corresponent on consti clarament que l'estudiant es troba en aquesta circumstància.

Només els alumnes que han obtingut el títol de batxiller a centres de secundària de fora de les Illes Balears han de presentar la documentació següent:

  • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
  • Títol de batxiller.
 

suport