Facultat de Medicina

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 12/01/2024
Intermedi per a la realització d'exàmens 30/10/2023 07/11/2023
Període d'avaluació complementària 15/01/2024 01/02/2024
Període d'avaluació extraordinària 05/02/2024 16/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes 08/02/2024 19/02/2024

Segon semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 19/02/2024 07/06/2024
Intermedi per a la realització d'exàmens 15/04/2024 22/04/2024
Període d'avaluació complementària 10/06/2024 25/06/2024
Període d'avaluació extraordinària 26/06/2024 11/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes 28/06/2024 12/07/2024

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 16/02/2024 19/02/2024
Avaluació del període únic 11/07/2024 12/07/2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 16/02/2024 20/02/2024
Avaluació del període únic 11/07/2024 12/07/2024

A l'Acord normatiu 14792/2023, del dia 14 de febrer de 2023 pel qual s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2023-24, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2023. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 28 de març al 7 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.

Calendari d'actuacions administratives