Facultat de Medicina

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 12/09/22 13/01/23
Rotatori de pràctica clínica de sisè curs  12/09/22 05/05/23
Intermedi per a exàmens de primer semestre 28/10/22 07/11/22
Vacances Nadal 23/12/22 06/01/23
Avaluació complementària primer semestre* 16/01/23 02/02/23
Avaluació extraordinària primer semestre * 06/02/23 17/02/23
Període lectiu segon semestre 20/02/23 07/06/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre)    20/02/23
Vacances Setmana Santa 06/04/23 16/04/23
Intermedi per a exàmens de segon semestre 17/04/23 24/04/23
Avaluació complementària segon semestre * 08/06/23 22/06/23
Avaluació extraordinària segon semestre * 23/06/23 07/07/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre i anuals)    12/07/23

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.