Notes de tall de l'any acadèmic 2018-19

A la columna 'Detall de tots els accessos' trobareu la informació de les notes de tall per cada requisit d'accés de l'any actual i dels dos darrers anys

Data de publicació: 02/07/2018

Escola Politècnica Superior

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Edificació       5,000 Informació detallada
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica       5,000 Informació detallada
Grau d'Enginyeria Informàtica 5,000 Informació detallada
Grau d'Enginyeria Telemàtica 5,000 Informació detallada
Grau de Matemàtiques 5,000 Informació detallada

Facultat d'Economia i Empresa

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Administració d'Empreses 5,000 5,000 Informació detallada
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca 5,000 Informació detallada
Grau d'Economia 5,000 5,000 Informació detallada

Facultat d'Educació

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Educació Infantil 6,880 C* 2 6,140 Informació detallada
Grau d'Educació Primària 5,650 C* 2 5,000 Informació detallada
Grau d'Educació Primària a Eivissa 5,000 5,000 Informació detallada
Grau d'Educació Social 5,000 Informació detallada
Grau de Pedagogia 5,000 5,000 Informació detallada

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Infermeria 7,050 B* 10 6,530 Informació detallada
Grau d'Infermeria a Eivissa 5,000 5,000 Informació detallada
Grau d'Infermeria a Menorca 5,000 5,000 Informació detallada
Grau de Fisioteràpia 6,700 B* 5 5,000 Informació detallada

Facultat de Ciències

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Biologia 5,000 Informació detallada
Grau de Bioquímica 5,000 5,000 Informació detallada
Grau de Física 5,000 Informació detallada
Grau de Química 5,000 Informació detallada

Facultat de Dret

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret 5,000 6,890 Informació detallada
Grau de Dret 5,000 5,000 Informació detallada
Grau de Relacions Laborals 5,000 5,000 Informació detallada

Facultat de Filosofia i Lletres

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Estudis Anglesos 5,000 5,000 Informació detallada
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 5,000 Informació detallada
Grau de Treball Social 5,000 5,000 Informació detallada

Facultat de Medicina

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Medicina 7,710 B* 40 6,300 Informació detallada

Facultat de Psicologia

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Psicologia 6,400 C* 7 6,900 Informació detallada

Facultat de Turisme

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme 6,073 A* 1 5,770 Informació detallada
Grau de Turisme 5,960 C* 4 5,250 Informació detallada

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) 5,000 5,000 Informació detallada
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) 5,000 5,000 Informació detallada

Data de publicació: 02/07/2018

Escola Politècnica Superior

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Edificació 5,000 Informació detallada
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 5,000 Informació detallada
Grau d'Enginyeria Informàtica       5,000 Informació detallada
Grau d'Enginyeria Telemàtica       Informació detallada
Grau de Matemàtiques       Informació detallada

Facultat d'Economia i Empresa

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Administració d'Empreses 5,000 Informació detallada
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca       Informació detallada
Grau d'Economia       Informació detallada

Facultat d'Educació

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Educació Infantil       Informació detallada
Grau d'Educació Primària       Informació detallada
Grau d'Educació Primària a Eivissa       Informació detallada
Grau d'Educació Social       Informació detallada
Grau de Pedagogia       Informació detallada

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Infermeria 5,000 5,000 Informació detallada
Grau d'Infermeria a Eivissa       Informació detallada
Grau d'Infermeria a Menorca 5,000 Informació detallada
Grau de Fisioteràpia 5,000 5,000 Informació detallada

Facultat de Ciències

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Biologia       Informació detallada
Grau de Bioquímica       Informació detallada
Grau de Física       Informació detallada
Grau de Química       Informació detallada

Facultat de Dret

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret       5,000 Informació detallada
Grau de Dret 5,000 5,000 Informació detallada
Grau de Relacions Laborals       Informació detallada

Facultat de Filosofia i Lletres

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau d'Estudis Anglesos       Informació detallada
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles       5,000 Informació detallada
Grau de Treball Social       Informació detallada

Facultat de Medicina

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Medicina 9,660 C* 39 7,530 Informació detallada

Facultat de Psicologia

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Psicologia 5,000 5,000 Informació detallada

Facultat de Turisme

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme       Informació detallada
Grau de Turisme       Informació detallada

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Estudi Nota de tall Grup Llista d'espera Nota final 2017-18 Processos anteriors
Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno)       Informació detallada
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)       Informació detallada