Accions que es poden fer a les llistes d'admesos

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Accions que es poden fer a la primera llista d’admesos:

Resultat de l'adjudicació en aquesta llista Acció
   
Admesos en primera preferència

 

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 • Acceptar la plaça i fer una reserva de plaça si estau pendents de l'admissió a una altra universitat. Tindreu la plaça reservada fins al dia 21 de juliol de 2023.
 •  En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

Admesos en segona o successives preferències

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 • Apuntar-se per millorar l’opció a la llista d’admesos següent. Si no millorau l’opció, quedareu amb la plaça assignada.
 •  En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

No admesos en cap preferència

 • Apuntar-se per aconseguir alguna plaça a la llista d’admesos següent, amb un clic a "Millorar l’opció".
 •  En cas de no fer cap acció anterior, quedareu exclòs del procés d'admissió.

Si acceptau la plaça, tindreu l’opció d'imprimir la carta d'admissió    

Accions que es poden fer a la segona llista d’admesos:

Resultat de l'adjudicació en aquesta llista Acció
Admesos en primera preferència
 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 •  En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

Admesos en segona o successives preferències

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 • Apuntar-se per millorar l’opció a la llista d’admesos següent. Si no millorau l’opció, quedareu amb la plaça assignada.
 •  En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

No admesos en cap preferència

 • Apuntar-se per aconseguir alguna plaça a la llista d’admesos següent, amb un clic a "Millorar l’opció".
 •  En cas de no fer l’acció anterior, quedareu exclòs del procés d'admissió.

 Si acceptau la plaça, tindreu l’opció d'imprimir la carta d'admissió    

Accions que es poden fer a la tercera llista d’admesos:

Resultat de l'adjudicació en aquesta llista Acció
Admesos en primera preferència
 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 • En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

Admesos en segona o successives preferències

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.  De totes maneres, quedareu inclòs automàticament en llista d’espera per millorar preferència a la primera llista de resultes.
 • En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada però quedareu inclòs automàticament en llista d’espera per millorar preferència a la primera llista de resultes.

No admesos en cap preferència

 • Quedareu inclòs automàticament en llista d’espera per millorar la preferència a la primera llista de resultes.
 • Podreu optar a fer nova sol·licitud a la convocatòria extraordinària.

 
 Si s'accepta la plaça, es tindrà l’opció d'imprimir la carta d'admissió

suport