Normativa dels estudis de grau

Accés

Legislació universitària estatal

Legislació autonòmica

Normativa de la UIB

  • Accés i admissió a grau. Modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau
  • Paràmetres de ponderació (Acord normatiu 14791 del dia 14 de febrer de 2023 pel qual es modifica l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau).

 

Admissió

Legislació universitària estatal

Normativa de la UIB

Ordenació o estructura dels estudis de Grau

Reglaments

Calendari

Normativa de la UIB

 

Reconeixement i transferència de crèdits

Regulació del coneixement d'idioma estranger als estudis de grau

Expedients Acadèmics

Intercanvi i mobilitat

Normativa de permanència

Llei de convivència universitària

Títols, Homologacions, Legalitzacions

Legislació universitària estatal

 

Preus públics

Estatuts

Legislació universitària estatal 

Normativa de la UIB

Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU)

Altres