Documentació en cas d'esportistes d'alt nivell o alt rendiment

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

El Reial decret 971/2007, a l'article 2.3, esmenta els diferents nivells de catalogació dels esportistes d'alt nivell. Per altra banda, els catalogats dins el punt 2.3.d depenen de les comunitats autònomes. La CAIB, per la seva part, al Decret 91/2015, estableix, dins aquest nivell, altres subnivells.

Per tot això, la UIB publica la següent taula dels grups d'esportistes d'alt nivel i la  documentació a presentar en cada cas.

Grup

Denominació

Documentació

On s'ha de sol·licitar

A

Esportista d'alt nivell per resolució del secretari d'Estat president del Consell Superior d'Esports.

Publicació en el BOE o certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola corresponent

B

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.a del RD 971/2007 que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, almenys un dels dos darrers anys.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

C

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.b del RD 971/2007 que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria d'edat inferior a l'absoluta, almenys un dels dos darrers anys.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

D

Esportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.

En el cas d'esportistes de les Illes Balears han de figurar a les llistes que es publiquen al BOIB els mesos d'abril i octubre.

 

E

Esportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.

En el cas d'esportistes de les Illes Balears han de figurar a les llistes que es publiquen al BOIB els mesos d'abril i octubre.

 

F

Esportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup D d'acord amb el Decret 91/2015, o bé esportistes d'alt rendiment, d'acord amb el RD 971/2007, d'altres comunitats autònomes.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.

En el cas d'esportistes de les Illes Balears han de figurar a les llistes que es publiquen al BOIB els mesos d'abril i octubre.

 

G

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.d del RD 971/2007 que segueixen programes tutelats per les federacions esportives espanyoles als centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

H

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.e del RD 971/2007 que segueixen programes de tecnificació tutelats per les federacions espanyoles inclosos al Programa nacional de tecnificació esportiva desenvolupat pel Consell Superior d'Esports.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

I

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.f del RD 971/2007 que segueixen programes de tecnificació tutelats per les federacions espanyoles.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

J

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.g del RD 971/2007 que segueixen programes tutelats per les comunitats autònomes, als centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.

En el cas dels esportistes de les Illes Balears el certificat emès per la Fundació per a l'Esport Balear

Fundació per a l'Esport Balear

suport