Facultat de Filosofia i Lletres

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 12/09/22 09/01/23
Vacances Nadal 23/12/22 6/01/23
Avaluació complementària primer semestre*

10/01/23**

24/01/23**
Terminis per publicar les qualificacions (avaluació contínua/complementària primer semestre)   31/01/23
Avaluació extraordinària primer semestre* 02/02/23 09/02/23
Període lectiu segon semestre 10/02/23 29/05/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre)   20/02/23
Vacances Setmana Santa 06/04/23 16/04/23
Avaluació complementària segon semestre* 30/05/23 15/06/23
Terminis per publicar les qualificacions (avaluació contínua/complementària segon semestre)   22/06/23
Avaluació extraordinària segon semestre* 26/06/23 03/07/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre)   12/07/23
Avaluació pràctiques externes Consultar la guia docent de cada estudi Consultar la guia docent de cada estudi
Treball Final de Grau (TFG) Consultar la guia docent de cada estudi Consultar la guia docent de cada estudi
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Treball Fi Grau i Pràctiques externes)   30/09/23

** Aquests dies queden exclosos d'activitats lectives

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.