Accions que es poden fer a les llistes de resultes

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Accions que es poden fer a les llistes de resultes:

Resultat de l'adjudicació en aquesta llista Acció
Admesos en primera preferència

 

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 •  En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

Admesos en segona o successives preferències

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent. Quedareu inclòs automàticament en llista d’espera per millorar preferència a les llistes de resultes següents.
 • Si no acceptau la plaça i voleu millorar la vostra opció, heu d’apuntar-vos a "Millorar la preferència" per continuar participant en el procés d’admissió. Heu de tenir en compte que perdreu la plaça adjudicada.
 • En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

No admesos en cap preferència

 • Apuntar-se per aconseguir alguna plaça a la llista d’admesos següent, amb un clic a "Millorar l’opció".
 • En cas de no fer l’acció anterior, quedareu exclòs del procés d'admissió.

 Si acceptau la plaça, tindreu l’opció d'imprimir la carta d'admissió    

Accions que es poden fer a la darrera llista de resultes:

Resultat de l'adjudicació en aquesta llista Acció
Admesos en primera preferència

 

 • Acceptar la plaça i formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
 •  En cas de no fer cap de les accions anteriors, perdreu la plaça assignada i quedareu exclòs del procés d'admissió.

Admesos en segona o successives preferències

 • Acceptar la plaça adjudicada i fer la matrícula en el termini corresponent. Quedareu en llista d’espera per millorar l’opció. Si hi ha vacants en els estudis sol·licitats com a preferències superiors, contactarem amb vosaltres per si estau interessats en la plaça.
 •  No fer cap acció suposa la pèrdua de la plaça adjudicada, però quedareu en llista d’espera per millorar la vostra opció. Si hi ha vacants en els estudis sol·licitats com a preferències superiors, contactarem amb vosaltres per si estau interessats en la plaça.

No admesos en cap preferència

 • Quedareu en llista d’espera. Si hi ha vacants en els estudis sol·licitats, contactarem amb vosaltres per si estau interessats en la plaça.

Si acceptau la plaça, tindreu l’opció d'imprimir la carta d'admissió

suport