Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Primer Semestre

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del primer semestre (docència, avaluació i complementària) 12/09/2022 24/01/2023
Avaluació complementària del primer semestre * 09/01/2023 24/01/2023
Terminis per lliurar les qualificacions (primer semestre avaluació complementària)   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària del primer semestre * 02/02/2023 09/02/2023
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre avaluació extraordinària)   20/02/2023

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures

Segon Semestre

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del segon semestre (docència, avaluació i complementària) 10/02/2023 15/06/2023
Avaluació complementària del segon semestre * 30/05/2023 15/06/2023
Terminis per lliurar les qualificacions (segon semestre avaluació complementària)   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària del segon semestre * 26/06/2023 03/07/2023
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre avaluació extraordinària)   12/07/2023

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data inici Data fi
Tancament actes   12/07/2023
Tancament actes TFG segona defensa   30/09/2023

Període no lectiu

Esdeveniment Data inici Data fi
Vacances de Nadal 23/12/2022 06/01/2023
Vacances de Setmana Santa 06/04/2023 16/04/2023

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.