Convocatòria extraordinària

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Convocatòria extraordinària 2023

Calendari d'esdeveniments

- versió per a imprimir -

Tràmit / Esdeveniment

Dia i hora

Lloc

Publicació de l'oferta de places

Dia 3 d’agost de 2023

preinscripcio.uib.cat

Termini per demanar plaça, presentar la documentació i, si escau, demanar ser estudiant a temps parcial

Del 3 d’agost a les 9.30 h a l'1 de setembre de 2023 a les 21.00 h

UIBdigital

Termini per lliurar la documentació dels alumnes aptes en la convocatòria extraordinària de setembre d'altres comunitats autònomes

De l'1 d’agost a les 9.30 h al 15 de setembre de 2023 a les 13.30 h

UIBdigital/alumnes@uib.cat

Primera llista d'admesos

Dia 7 de setembre de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per matricular-se els admesos de la primera llista

Del 7 de setembre a les 9.30 h al 8 de setembre de 2023 a les 21.00 h

Academic

Segona llista d'admesos

Dia 13 de setembre de 2023 a les 9.30 h

UIBdigital

Termini per matricular-se els admesos de la segona llista

Del 13 de setembre a les 9.30 h al 14 de setembre de 2023 a les 21.00 h

 Academic

Tercera llista d'admesos Dia 19 de setembre de 2023 a les 9.30 h UIBdigital

Termini per matricular-se

Sol·licitud de reconeixement de crèdits d'altres titulacions

Del 19 de setembre a les 9.30 h al 20 de setembre de 2023 a les 21.00 h
Consultau el següent enllaç

Academic

 

 


Serveis administratius amb cita prèvia

Sol·licitud de reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior En qualsevol moment UIBdigital

 

Oferta de places

- Places vacants -

Excepcionalment, es podrà fer la sol·licitud a determinats estudis on encara hi ha llista d'espera, en previsió de possibles vacants a les properes llistes.

Avís:
Les persones que reuneixen els requisits per participar per les quotes d'Esportista o Discapacitat i volen demanar plaça a algun dels estudis on només hi ha places vacants per aquestes quotes, no podran fer la sol·licitud per UIBdigital. Els interessats han d'enviar un correu a <alumnes@uib.cat> demanant plaça als estudis per ordre de preferència, en cas d'estar interessat per accedir a més d'un estudi, i adjuntant la documentació justificativa corresponent de la condició d'Esportista o Discapacitat.

Quan presentar la sol·licitud

Termini

 • Del 3 d'agost a les 9.30 hores fins a l'1 de setembre a les 21.00 hores.

Com fer la sol·licitud segons la teva via d'accés

Documentació

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades.

Terminis

 • Alumnes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • El termini per adjuntar-la o presentar-la acaba dia 1 de setembre a les 13.30 hores
 • Alumnes d'altres comunitats autònomes
  • El termini per adjuntar-la o presentar-la acaba dia 15 de setembre a les 13.30 hores

Documentació segons el requisit d'accés:

 1. Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada.
 2. Tècnics superiors.
 3. Titulats universitaris.
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.
 5. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada.
 6. Acreditació d'experiència professional o laboral.
 7. Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU.
Documentació segons les condicions especials:
 1. Esportistes d'alt nivell o alt rendiment.
  • Document acreditatiu de la condició d'esportista d'alt nivell o d'esportista d'alt rendiment: referència a la publicació en un butlletí oficial (de l'Estat o de la corresponent Comunitat Autònoma) o, en el seu defecte, un certificat del Consell Superior d'Esports o de l'organisme competent de la corresponent Comunitat Autònoma.
 2. Persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat.
  • En cas de grau de discapacitat inferior al 33%, document acreditatiu de la comunitat autònoma del suport educatiu que han tingut.

Instruccions per adjuntar la documentació -

Presentació de documentació

En línia

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, apareix un avís indicant la documentació que heu de presentar.
 • A la pestanya de “Sol·licitud”, clicau al botó “Adjunta documentació” i s’obre una sol·licitud per adjuntar documents.
 • Adjuntau els documents requerits i desau la sol·licitud.
 • El seguiment de l’estat de la documentació es fa a UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Pendents. Tota la comunicació amb la UIB sobre la documentació es farà en aquest apartat.
 • Si heu de realitzar alguna acció, la sol·licitud us apareixerà pendent de la vostra intervenció perquè la pugueu modificar des del llapis de la columna “Resol”.
 • Quan la documentació està pendent de l’àrea d’admissió, s’indica en quin estat es troba la documentació: pendent de revisar, pendent de verificar, validada, arxivada o desestimada.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Llista d'admesos

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça/matrícula d'admissió general

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

Avís
Les accions que heu de fer a cada llista és en funció de l'adjudicació de plaça a la llista corresponent, no heu de tenir en compte el resultat d'adjudicacions a llistes anteriors.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
7 de setembre de 2023 a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça i formalitzar la matrícula o apuntar-se a la següent llista
Del 7 de setembre a les 9.30 al 8 de setembre de 2023 a les 21.00 hores

 (advertencia) Consultau el funcionament de la primera llista d'admesos

Segona llista d’admesos 

Data de publicació
13 de setembre de 2023 a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça i formalitzar la matrícula o apuntar-se a la següent llista
Del 13 de setembre a les 9.30 hores al 14 de setembre de 2023 a les 21.00 hores

 (advertencia) Consultau el funcionament de la segona llista d'admesos

Tercera llista d’admesos 

Data de publicació
19 de setembre de 2023 a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça i formalitzar la matrícula
Del 19 de setembre a les 9.30 hores al 20 de setembre de 2023 a les 21.00 hores

Reconeixement de crèdits

 • Per sol·licitar reconeixement de crèdits d'altres titulacions heu de consultar el següent enllaç
 • Per sol·licitar reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior ho podeu demanar en qualsevol moment a través d'UIBdigital

Notes de tall

 

suport