Facultat de Ciències

Primer Semestre

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu del primer semestre (docència, avaluació contínua i complementària)12/09/2224/01/23
Vacances de Nadal23/12/2206/01/23
Avaluació complementària del primer semestre 09/01/23 24/01/23
Defensa de TFG (avaluació anticipada)31/01/2301/02/23
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària del primer semestreFins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària del primer semestre02/02/2309/02/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Primer semestre i avaluació anticipada) 20/02/23

Segon Semestre

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu del segon semestre (docència, avaluació contínua i complementària)10/02/2315/06/23
Vacances de Setmana Santa06/04/2316/04/23
Avaluació complementària del segon semestre30/05/2315/06/23
Defensa de TFG (primer període)22/06/2323/06/23
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària del segon semestre Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària del segon semestre26/06/2303/07/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Segon semestre i primer període TFG i PEX) 12/07/23

Segon període avaluació de TFG i PEX

EsdevenimentData iniciData fi
Defensa de TFG (segon període) 21/09/2322/09/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Segon període TFG i PEX) 30/09/23

 

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.