Facultat de Ciències

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu del primer semestre (docència, avaluació i complementària) 12/09/22 24/01/23
Vacances Nadal 23/12/22 06/01/23
Avaluació complementària primer semestre * 09/01/23 24/01/23
Terminis per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària del primer semestre  Fins a 7 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària primer semestre *02/02/23 09/02/23
Període lectiu segon semestre (docència, avaluació i complementària) 10/02/23 15/06/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Extraordinària primer semestre i avaluació anticipada)   20/02/23
Vacances Setmana Santa 06/04/23 16/04/23
Avaluació complementària segon semestre 30/05/23 15/06/23
Terminis per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària del segon semestre.   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària segon semestre * 26/06/23 03/07/23
Defensa TFG (primer període)22/06/23 23/06/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Extraordinària segon semestre, primer període TFG i PEX)   12/07/23
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i PEX) primer període   12/07/23
Defensa TFG (segon període)21/09/23 22/09/23
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i PEX) segon període   30/09/23

 * Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

A l'Acord normatiu 14424/2022, del dia 23 de març de 2022 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2022-23, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.