Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau de Relacions Laborals a extingir.

Perfil d'ingrés

El grau de Relacions Laborals està indicat per als estudiants de qualsevol branca, ja que per cursar-lo és suficient mostrar les capacitats següents:

 1. Comprensió verbal i escrita
 2. Capacitat crítica, d’anàlisi i reflexió
 3. Comunicació verbal i escrita

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 50

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Economia de l'Empresa 0,2
Francès II 0,2
Geografia 0,2
Grec II 0,1
Història de la Filosofia 0,2
Llatí II 0,1
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GRL2

Vocal
Moya Villar, Ignacia
Vocal
Ribas Chiu, Lia

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Relacions Laborals a Mallorca

Grau de Dret
Grau de Dret Grau de Relacions Laborals a Mallorca
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic
20401 - Teoria General del Dret
22562 - Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals
20402 - Història del Dret
20607 - Introducció a l'Empresa
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball
20405 - Dret Internacional Públic
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
20406 - Fonts del Dret I
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
20407 - Fonts del Dret II
22561 - Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals
20600 - Entorn Econòmic
22500 - Principis d'Economia
21101 - Territori i Societat
22505 - Comptabilitat
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques
22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques
20413 - Dret de Societats
22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social
20415 - Relacions Col·lectives de Treball
22563 - Fonts del Dret del Treball
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte
22540 - Dret Penal Social
20422 - Relació Individual del Treball
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General
22534 - Procediments Tributaris
Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) Grau de Relacions Laborals a Mallorca
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic
20607 - Introducció a l'Empresa
20607 - Introducció a l'Empresa
22500 - Principis d'Economia
22500 - Principis d'Economia
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball
22503 - Introducció al Dret del Treball
22563 - Fonts del Dret del Treball
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social
22564 - Dret de la Seguretat Social I
22505 - Comptabilitat
22505 - Comptabilitat
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
22508 - Dret Sindical
22508 - Dret Sindical
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu
22513 - Acció Protectora de la Seguretat Social i Prestacions I
22566 - Dret de la Seguretat Social II
22514 - Dret de l'Ocupació
22514 - Dret de l'Ocupació
22515 - Economia del Treball
22515 - Economia del Treball
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
22517 - Dret Mercantil I
22561 - Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals
22518 - Dret Tributari de l'Empresa
22562 - Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals
22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals
22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals
22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Subordinat
22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Su
 • 22522 - Dret Mercantil II
 • 22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral
22569 - Modalitats Processals Laborals
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
22524 - Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals
22565 - Procés Laboral Ordinari
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals
22528 - Tècniques de Negociació
22528 - Tècniques de Negociació
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
22531 - Auditoria Sociolaboral i Tècniques d'Investigació i Avaluació
22568 - Tècniques d’Investigació Social
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
20474 - Dret Social Comunitari
20474 - Dret Social Comunitari
22537 - Dret Administratiu Sancionador Laboral
22583 - Dret Sancionador Laboral
22538 - Contractació, Nòmines i Assegurances Socials
22570 - Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics
22540 - Dret Penal Social
22540 - Dret Penal Social
21326 - Psicologia de les Organitzacions
21326 - Psicologia de les Organitzacions
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals
22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals
20481 - English for Legal Purposes
20481 - English for Legal Purposes
21145 - Business English
21145 - Business English
21976 - English for Education and Social Work
21976 - English for Education and Social Work
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21235 - Creació d'Empreses
21235 - Creació d'Empreses
21240 - Empresa Familiar
21240 - Empresa Familiar
22533 - Protecció Juridicopública de la Dependència
22533 - Protecció Juridicopública de la Dependència
22534 - Procediments Tributaris
22534 - Procediments Tributaris
22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social
22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social
22536 - Sistemes de Solució Extrajudicial de Conflictes
22536 - Sistemes de Solució Extrajudicial de Conflictes
22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques
22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques
22541 - Dret de la Negociació Col·lectiva
22541 - Dret de la Negociació Col·lectiva
22542 - Sinistralitat Laboral
22542 - Sinistralitat Laboral
22543 - Nocions Generals del Procés Civil
22543 - Nocions Generals del Procés Civil
22544 - Dret Privat d'Internet
22544 - Dret Privat d'Internet
22545 - Pràctiques Externes de Relacions Laborals
22545 - Pràctiques Externes de Relacions Laborals
22549 - Estratègies per Negociar a l'Empresa
22549 - Estratègies per Negociar a l'Empresa
22550 - Màrqueting Intern
22550 - Màrqueting Intern
22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals
22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals
22552 - Economia Social
22552 - Economia Social
22553 - Habilitats per a la Direcció de Persones i Equips de Feina
22553 - Habilitats per a la Direcció de Persones i Equips de Feina
22554 - Desenvolupament Organitzacional: la Innovació i el Canvi a través de les Persones
22554 - Desenvolupament Organitzacional:La Innovació i el Canvi a través de les Per
22555 - Migracions i Cultures del Treball
22555 - Migracions i Cultures del Treball
22556 - Mediació a l'Empresa Familiar
22556 - Mediació a l'Empresa Familiar
22557 - Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears
22557 - Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears
Relacions Laborals
Relacions Laborals Grau de Relacions Laborals a Mallorca
5000 - Dret de la Seguretat Social I
 • 22564 - Dret de la Seguretat Social I
 • 22566 - Dret de la Seguretat Social II
5001 - Història Social i Política Contemporània
22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals
5004 - Sociologia i Tècniques d'Investigació Social
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball
5005 - Elements de Dret Públic i Privat I
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic
5005 - Elements de Dret Públic i Privat I
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
5009 - Dret del Treball I
 • 22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
 • 22563 - Fonts del Dret del Treball
5014 - Comptabilitat
22505 - Comptabilitat
5007 - Dret de la Seguretat Social II
 • 22519 - Prestacions de la Seguretat Social II
 • 22567 - Prestacions de la Seguretat Social I
5008 - Dret Sindical
22508 - Dret Sindical
5011 - Elements de Dret Públic i Privat II
22561 - Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals
5012 - Pràctiques Integrades I
 • 22569 - Modalitats Processals Laborals
 • 22571 - Recursos i Execució de Sentències Laborals
5017 - Dret del Treball II
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
5006 - Introducció a l'Economia
22500 - Principis d'Economia
5015 - Dret Processal I
22543 - Nocions Generals del Procés Civil
5002 - Psicologia del Treball
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball
5016 - Dret de la Seguretat Social III
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social
5018 - Direcció i Gestió de Personal
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
5019 - Seguretat i Higiene en el Treball
 • 22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals
 • 22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals
5020 - Elements de Dret Públic i Privat III
 • 22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
 • 22562 - Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals
5021 - Pràctiques Integrades II
22545 - Pràctiques Externes de Relacions Laborals
5022 - Dret Processal II
 • 22565 - Procés Laboral Ordinari
 • 22569 - Modalitats Processals Laborals
5034 - Modalitats de Contractació, Nòmines i Assegurances Socials
22570 - Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics
5024 - Dret Civil: Família, Successions i Reals
Reconeixement d'activitats cultures, esportives i de representació: 6 crèdits
5025 - Drets Fonamentals i Llibertats Públiques
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs: 6 crèdits
5026 - Dret de Cooperatives i Societat Anònima Laboral
Reconeixement d'activitats cultures, esportives i de representació: 6 crèdits
5028 - Dret Penal Social
Reconeixement d'activitats cultures, esportives i de representació: 9 crèdits

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Relacions Laborals
CFGS Tècnic Superior en Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21235 - Creació d'Empreses 6
22500 - Principis d'Economia 6
22505 - Comptabilitat 6
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals 6
22550 - Màrqueting Intern 6
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22505 - Comptabilitat 6
22550 - Màrqueting Intern 6
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21235 - Creació d'Empreses 6
22500 - Principis d'Economia 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Ensenyaments i Animació Socioesportiva
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21235 - Creació d'Empreses 6
22500 - Principis d'Economia 6
22550 - Màrqueting Intern 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Professionals
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball 6
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic