Botar al contingut
Escolta

Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Relacions Laborals a extingir.

El grau de Relacions Laborals persegueix optimitzar les elevades taxes d’inserció laboral i de satisfacció dels ocupadors amb aquest títol. Per aquest motiu es facilitarà a l’estudiant una formació generalista que asseguri l’adquisició d’uns coneixements jurídics, econòmics, empresarials, psicològics i sociològics vinculats al món laboral i empresarial. La finalitat dels estudis es formar uns professionals que puguin representar davant els jutjats i tribunals socials els treballadors i empresaris com a graduats socials, però també prendre decisions des d’un coneixement pluridisciplinari del factor treball en empreses, administracions públiques o qualsevol altre tipus d’organització, i tant des de la perspectiva de la gestió del personal com des de la de les opcions polítiques o socials més adients. Es promourà la curiositat i l’afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions per a les quals habilita el grau, com per exemple exposar idees, proposar solucions amb ordre, concisió i precisió, tenir capacitat de prendre decisions o assessorar davant una realitat concreta, tenir capacitat crítica, saber interpretar textos jurídics i altres indicadors econòmics i sociològics, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22500 - Principis d'Economia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22505 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22561 - Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22562 - Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu Obligatòria 6,0 Primer semestre
22515 - Economia del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
22563 - Fonts del Dret del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
22564 - Dret de la Seguretat Social I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22565 - Procés Laboral Ordinari Obligatòria 6,0 Primer semestre
22508 - Dret Sindical Obligatòria 6,0 Segon semestre
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa Obligatòria 6,0 Segon semestre
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió Obligatòria 6,0 Segon semestre
22514 - Dret de l'Ocupació Obligatòria 6,0 Segon semestre
22566 - Dret de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral Obligatòria 6,0
22519 - Prestacions de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0
22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans Obligatòria 6,0
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques Obligatòria 6,0
22528 - Tècniques de Negociació Obligatòria 6,0
22567 - Prestacions de la Seguretat Social I Obligatòria 6,0
22568 - Tècniques d'Investigació Social Obligatòria 6,0
22569 - Modalitats Processals Laborals Obligatòria 6,0
22570 - Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics Obligatòria 6,0
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social Obligatòria 6,0
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya Obligatòria 6,0
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals Treball de fi de grau 6,0
22571 - Recursos i Execució de Sentències Laborals Obligatòria 6,0
22572 - Auditoria Sociolaboral Obligatòria 6,0
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB