Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau de Relacions Laborals a extingir.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 294 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22500 - Principis d'Economia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22560 - Introducció a l'Ordenament Jurídic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22505 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22561 - Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22562 - Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu Obligatòria 6,0 Primer semestre
22515 - Economia del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
22563 - Fonts del Dret del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
22564 - Dret de la Seguretat Social I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22565 - Procés Laboral Ordinari Obligatòria 6,0 Primer semestre
22508 - Dret Sindical Obligatòria 6,0 Segon semestre
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa Obligatòria 6,0 Segon semestre
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió Obligatòria 6,0 Segon semestre
22514 - Dret de l'Ocupació Obligatòria 6,0 Segon semestre
22566 - Dret de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral Obligatòria 6,0 Primer semestre
22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Primer semestre
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
22528 - Tècniques de Negociació Obligatòria 6,0 Primer semestre
22567 - Prestacions de la Seguretat Social I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
22568 - Tècniques d'Investigació Social Obligatòria 6,0 Segon semestre
22569 - Modalitats Processals Laborals Obligatòria 6,0 Segon semestre
22570 - Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics Obligatòria 6,0 Segon semestre
22584 - Prestacions de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0 Segon semestre
22519 - Prestacions de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals Treball de fi de grau 6,0 Anual
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social Obligatòria 6,0 Primer semestre
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya Obligatòria 6,0 Primer semestre
22571 - Recursos i Execució de Sentències Laborals Obligatòria 6,0 Primer semestre
22572 - Auditoria Sociolaboral Obligatòria 6,0 Primer semestre