Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

240 crèdits - Facultat de Dret

  Aquest pla d'estudis s'ha modificat. Pots consultar el nou pla d'estudis.
Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervàs, David
Dr. Alonso Paulí, Eduard
Dr. Batle Lorente, Francisco Julio
Bravo García, María Encarnación
Dr. Calveras Maristany, Aleix
Canet Moyà, Cristina
Dra. Carbonero Gamundí, Maria Antònia
Dra. Cardona Guasch, Olga Patricia
Dra. Crespí Ferriol, Maria del Mar
Dot Hualde, Luis Enrique
Garcia Garcia, Maria Adelaida
Garnacho Garnacho, Rocío
Dra. Llompart Bennàssar, Magdalena
Dra. Manassero Mas, María Antonia
Dr. Martínez Cañellas, Anselmo María
Dra. Martínez Nadal, Apol·lònia
Dr. Monreal Bringsvaerd, Erik José
Dra. Moreno Redondo, Rosa María
Dr. Moyà Antón, Eduardo Alberto
Dr. Navarro Gómez, Ricardo Jesús
Dra. Navarro Guzmán, Capilla
Ortega Adrover, Neus
Dra. Ortiz Bonnín, Silvia
Palos Nadal, Margarita
Dra. Panajoti, Armela
Dra. Salom Parets, Ana María
Dra. Suárez Gómez, Cristina
Teruel Preston, Elena
Dra. Thomàs Vanrell, Caterina
Dra. Tomás-Valiente Lanuza, María del Carmen
Torrens Espinosa, Jerónima María
Dr. Vives Vallés, Juan Antonio
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20474 - Dret Social Comunitari Dra. Crespí Ferriol, Maria del Mar (R)
20481 - English for Legal Purposes
21145 - Business English
21235 - Creació d'Empreses Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
21326 - Psicologia de les Organitzacions Dra. Manassero Mas, María Antonia (R)
21976 - English for Education and Social Work
22528 - Tècniques de Negociació Torrens Espinosa, Jerónima María (R)
22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral Garcia Garcia, Maria Adelaida (R)
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
22531 - Auditoria Sociolaboral i Tècniques d'Investigació i Avaluació Dra. Thomàs Vanrell, Caterina (R)
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social
22537 - Dret Administratiu Sancionador Laboral Dra. Crespí Ferriol, Maria del Mar (R)
22538 - Contractació, Nòmines i Assegurances Socials Dr. Monreal Bringsvaerd, Erik José (R)
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals Dra. Thomàs Vanrell, Caterina (R)