Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants del grau d'Economia podran obtenir el Recorregut en anglès al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat d'Economia i Empresa.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 303 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20603 - Història Econòmica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20604 - Sistema Fiscal Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20608 - Optimització Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20610 - Economia del Benestar Obligatòria 6,0 Primer semestre
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica Obligatòria 6,0 Primer semestre
20612 - Introducció a l'Econometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20613 - Macroeconomia I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20614 - Organització Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
20615 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Segon semestre
20616 - Sector Públic Obligatòria 6,0 Segon semestre
20617 - Microeconometria Obligatòria 6,0 Segon semestre
20618 - Macroeconomia II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20619 - Economia de la Informació Obligatòria 6,0 Primer semestre
20620 - Economia Ambiental Obligatòria 6,0 Primer semestre
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable Obligatòria 6,0 Primer semestre
20622 - Creixement Obligatòria 6,0 Primer semestre
20623 - Macroeconometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20624 - Cicles i Polítiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Obligatòria 6,0 Segon semestre
20626 - Economia del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia Treball de fi de grau 12,0 Anual
20630 - Pràctiques Externes d'Economia Pràctiques externes 18,0 Anual
20627 - Economia Internacional Obligatòria 6,0 Primer semestre
20628 - Gestió i Incentius en les Organitzacions Obligatòria 6,0 Primer semestre