Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

El grau d'Història de l'Art està especialment indicat per als estudiants que vulguin aprofundir en l'estudi d'aquest camp de les humanitats i que mostrin:

 1. Sensibilitat estètica
 2. Capacitat d'anàlisi, reflexió i crítica
 3. Interès per relacionar fets artístics amb circumstàncies de caràcter històric i cultural
 4. Compromís amb la defensa i cura del patrimoni historicoartístic i cultural

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2024-25: 70

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Arts Escèniques II 0,1
Fonaments Artístics 0,2
Fonaments de l'Art II (RD 1105/2015) 0,2
Geografia 0,2
Grec II 0,2
Història d'Espanya 0,2
Història de l'Art 0,2
Història de la Filosofia 0,1
Història de la Música i de la Dansa 0,2
Llatí II 0,2
Moviments Culturals i Artístics 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GHA2

Vocal
Amengual Casado, Olivia
Vocal
Font Batle, Maria Magdalena

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Història de l'Art a Mallorca

Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)
Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) Grau d'Història de l'Art a Mallorca
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20193 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20700 - Introducció als Estudis Literaris
20192 - Introducció als Estudis Literaris
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20190 - La Idea d'Europa a través de la Història
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20191 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20251 - Iniciació a la Història de l'Art. L'Art en el seu Context
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval
20900 - La Filosofia en el Món Actual
20194 - La Filosofia en el Món Actual
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
20195 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20253 - El Concepte de Creació. Promotors, Clients i Artistes
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani
20254 - Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
20254 - Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
20255 - Orígens de l'Art i Pròxim Orient
20255 - Orígens de l'Art i Pròxim Orient
20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma
20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma
20257 - Art i Arquitectura Popular
20257 - Art i Arquitectura Popular
20258 - Història del Cinema
20258 - Història del Cinema
20259 - Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural
20259 - Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural
20260 - L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
20260 - L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
20261 - Art Medieval I (1000-1250)
20261 - Art Medieval I (1000-1250)
20262 - Museologia i Museografia
20262 - Museologia i Museografia
20263 - Fonts per a la Història de l'Art
20263 - Fonts per a la Història de l'Art
20264 - Materials, Procediments i Tècniques Artístiques i Arquitectòniques
: 6 crèdits
20265 - Art Medieval II (1200-1500)
20265 - Art Medieval II (1200-1500)
20266 - Art del Renaixement
20266 - Art del Renaixement
20267 - Art Barroc
20267 - Art Barroc
20269 - Art del Segle XIX
20269 - Art del Segle XIX
20270 - Art del Segle XX
20291 - Art del Segle XX fins 1945
20271 - Història de l'Urbanisme
20271 - Història de l'Urbanisme
20272 - Història de les Idees Estètiques
20290 - Història de les Idees Estètiques II
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears
20274 - Arts Decoratives i Industrials
20274 - Arts Decoratives i Industrials
20275 - Història de la Fotografia
20275 - Història de la Fotografia
20276 - Art des de 1960
20292 - Art des de 1945
20277 - Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
20277 - Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
20280 - Història de la Música
20280 - Història de la Música
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
20282 - Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
20282 - Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
20283 - Art i Noves Tecnologies
20283 - Art i Noves Tecnologies
20284 - Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica
20284 - Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica
20224 - Arqueologia Prehistòrica
20224 - Arqueologia Prehistòrica
20226 - Paleografia i Diplomàtica
20226 - Paleografia i Diplomàtica
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
20218 - Història Moderna d'Espanya
20218 - Història Moderna d'Espanya
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
21100 - Geografia del Turisme
21100 - Geografia del Turisme
21106 - Geografia de les Illes Balears
21106 - Geografia de les Illes Balears
21113 - Geografia d'Espanya
21113 - Geografia d'Espanya
21101 - Territori i Societat
21101 - Territori i Societat
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art
20285 - English for History, Art and Geography
20285 - English for History, Art and Geography
20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art
20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art
Història de l'Art (Pla 1997)
Història de l'Art (Pla 1997) Grau d'Història de l'Art a Mallorca
994 - Teoria de l'Art
 • 20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
 • 20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art
1078 - Història de l'Art Antic
 • 20255 - Orígens de l'Art i Pròxim Orient
 • 20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma
1083 - Història de l'Art Medieval
 • 20260 - L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
 • 20261 - Art Medieval I (1000-1250)
 • 20265 - Art Medieval II (1200-1500)
1099 - Història de l'Art a l'Edat Moderna
 • 20266 - Art del Renaixement
 • 20267 - Art Barroc
1098 - Història de l'Art Contemporani
 • 20269 - Art del Segle XIX
 • 20291 - Art del Segle XX fins 1945
1790 - Art Medieval a la Península Ibèrica
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
1791 - Art del Renaixement a Espanya
20293 - Art Modern a Espanya
1131 - Fonts de la Història de l'Art
20263 - Fonts per a la Història de l'Art
1097 - Història del Cinema i d'altres Mitjans Audiovisuals
 • 20254 - Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
 • 20258 - Història del Cinema
1794 - Art Medieval a les Balears
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears
1795 - Tendències Artístiques des de 1945
20292 - Art des de 1945
1135 - Història de la Música
20280 - Història de la Música
1136 - Història de les Idees Estètiques
 • 20289 - Història de les Idees Estètiques I
 • 20290 - Història de les Idees Estètiques II
1796 - Art Modern i Contemporani a les Balears
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
1799 - Art i Arquitectura Popular de les Balears
20257 - Art i Arquitectura Popular
1884 - Història de les Arts Decoratives i Industrials
20274 - Arts Decoratives i Industrials
1885 - Història de la Fotografia
20275 - Història de la Fotografia
1964 - Introducció al Llenguatge Arquitectònic, a les Tècniques i als Mat. Constr.
20282 - Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
1965 - Museografia i Museologia
20262 - Museologia i Museografia
 • 1966 - Iconografia i Iconologia I (Art Antic i Medieval)
 • 1967 - Iconografia i Iconologia II (Art Modern i Contemporani)
20191 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
1968 - Història de l'Urbanisme Antic
20271 - Història de l'Urbanisme
2863 - Història de l'Urbanisme Medieval
20271 - Història de l'Urbanisme
2864 - Història de l'Urbanisme Modern
20271 - Història de l'Urbanisme
2865 - Història de l'Urbanisme Contemporani
20271 - Història de l'Urbanisme
2871 - Legislació i Gestió del Patrimoni Cultural.
20277 - Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
1793 - Art dels Segles XIX i XX a Espanya
20297 - Art dels Segles XIX i XX a Espanya
1881 - Art del segle XVIII
20295 - Art del Segle XVIII
1798 - Escultura i Pintura Romanes
20296 - Les Arts Figuratives al Món Romà

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Història de l'Art
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art 6
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval 6
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani 6
21100 - Geografia del Turisme 6
21106 - Geografia de les Illes Balears 6
21113 - Geografia d'Espanya 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art 6
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval 6
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani 6
21100 - Geografia del Turisme 6
21106 - Geografia de les Illes Balears 6
21113 - Geografia d'Espanya 6
Total 36

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic