Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat de Turisme

  Els estudiants de la doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat de Turisme.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 486 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20500 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20501 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20502 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20504 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20511 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20512 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20526 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Primer semestre
20527 - Francès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0 Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Primer semestre
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21211 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Segon semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Segon semestre
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Període
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0 Anual
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa Treball de fi de grau 12,0 Anual
21223 - Pràctiques Externes d'Administració i Empreses Pràctiques Acadèmiques Externe 18,0 Anual

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024