Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

El Grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura del Grau en Turisme es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques (sistemes de gestió d’empreses turístiques, tècniques de màrqueting, gestió de la qualitat, posicionament estratègic, comptabilitat, etc.), i sobre l’economia del turisme (medició i avaluació de l’impacte econòmic del turisme, avaluació dels impactes mediambientals del turisme, etc.)
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos
  • El Treball Fi de Grau, que suposa la passa final del Grau en Turisme, i en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   30   18   6 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
29000 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29001 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29002 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29003 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29004 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29005 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29006 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29007 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29009 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Primer semestre
29011 - Anglès II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29014 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29016 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29021 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
29015 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
29017 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29018 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
29019 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
29020 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
29012 - Francès I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29013 - Alemany I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29022 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Primer semestre
29023 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
29024 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29025 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Primer semestre
29030 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Primer semestre
29026 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Segon semestre
29027 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Segon semestre
29028 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29029 - Alemany II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29031 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
29034 - Pràcticum I Pràctiques externes 9,0 Anual
29035 - Pràcticum II Pràctiques externes 9,0 Anual
29036 - Projecte de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0 Anual
29032 - Francès III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29033 - Alemany III Obligatòria 6,0 Segon semestre