Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

29025. Anàlisi Macroeconòmica del Turisme (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre