Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 282 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21901 - Documentació i Comunicació Científica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21903 - Processos Psicològics Bàsics Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22200 - Història de l'Educació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22204 - Antropologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22201 - Psicologia del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22203 - Sociologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22206 - Teoria de l'Educació Obligatòria 6,0 Primer semestre
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius Obligatòria 6,0 Primer semestre
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic Obligatòria 6,0 Primer semestre
22210 - Formació en l'Organització Obligatòria 6,0 Primer semestre
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22212 - Política i Legislació Educatives Obligatòria 6,0 Segon semestre
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius Obligatòria 6,0 Segon semestre
22214 - Pedagogia Social Obligatòria 6,0 Segon semestre
22215 - Pedagogia Ambiental Obligatòria 6,0 Segon semestre
22239 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia Pràctiques externes 24,0 Primer semestre
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria Obligatòria 6,0 Primer semestre
22228 - Economia de l'Educació Obligatòria 6,0 Segon semestre
22229 - Pedagogia Contemporània Obligatòria 6,0 Segon semestre
22230 - Educació Comparada Obligatòria 6,0 Segon semestre
22231 - Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa Obligatòria 6,0 Segon semestre
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre