Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Infermeria a extingir.
Professorat Assignatures
Dra. Abbate, Manuela
Dr. Akaarir El Ghourri, Mourad
Dra. Alamillos Guardiola, María Cándida
Alberdi Castell, Rosa María
Alorda Terrasa, María del Carmen
Alors Plata, Juan Francisco
Alou Soler, Maria Antònia
Dra. Amengual Cladera, Emilia
Amorós Cerdà, Sylvia Mónica
Andrades González, Ismael
Arias Fernández, María
Armesto Catela, Álvaro
Arroyo Álvarez, Miriam
Barceló Company, Guillem Lluis
Dr. Bennasar Veny, Miguel
Bennaser Raimondi, Margarita Lilian
Dr. Blanco Mavillard, Ian
Bobillo Vigil, Daniel
Borràs Mateu, Maria Magdalena
Dra. Bosch Donate, Elisa
Dr. Bover Bover, Andreu
Capitán Moyano, Laura
Dra. Carrero Planells, Alba Loreto
Carvalho Azevedo, Ana Sofia
Dr. Cereceda Sánchez, Francisco José
d'Agosto Forteza, Pilar
De Castro López, Irene
De la Cruz Cano, Ana Belén
Del Águila Bugnon, Sonia
Dr. De Pedro Gómez, Joan Ernest
Esteva Arrom, Apol.lònia
Fernández Casado, Ana Belén
Flowers, Sarah-Louise D AUVERGNE
Dr. Fosch Mur, Javier
Dr. Fresneda Genovard, Sergio
Dr. Gamundí Gamundí, Antonio
Dra. Garau Garcia, Celia
García Mena, José Manuel
García Mendieta, Francisco
Dra. García Pazo, Patricia
Giménez Ledo, Álvaro Jesús
Gómez Pérez, Margarita
González García, Xandra
González Sánchez, Jaime
Dra. González Torrente, Susana
González Trujillo, Antonio
Granado Morey, Nuria
Dra. Guillén Solà, Mireia
Hernández Arredondo, Francisco José
Herreras González, María del Rocío
Herrero Orenga, María Carmen
Huguet Torres, Aina
Dr. Jarazo Álvarez, Rubén
Jareño Talero, Juan
Dr. Leiva Rus, Alfonso
Dra. López Deflory, Camelia Viviana
López Ramón, Noelia
Luque López, Lourdes
Manchado Pérez, Juan Carlos
Dra. Martínez Andreu, Sonia
Martínez Avellaneda, Maria de Lluc
Dra. Martínez Bueso, María de la Paz
Martínez Cuéllar, Natalia
Martín Perdiz, Antonia
Martorell Servera, Petra
Mas Valens, Pablo
Mayorquín Segura, Ana Isabel
Dra. Miró Bonet, Margalida
Dra. Miró Bonet, Rosa
Dr. Molina Mula, Jesús
Moreno Fernández, Antonio
Moreno Hoyos, Maria del Carmen
Dra. Moreno Mulet, Cristina
Dra. Moreno Redondo, Rosa María
Muñoz Alonso, Yolanda
Dra. Nadal Serrano, Mercedes
Nadal Servera, Mateu
Dra. Navas Casillas, Araceli
Dra. Nicolau Llobera, María Cristina
Nieves Rodríguez, Carlos Manuel
Oliver Cerezo, Sandra
Dr. Ortega Castro, Joaquín
Orvay Vázquez, Elena
Ovejero Muñoz, Marina Paula
Dra. Pades Jiménez, Antonia
Palomino Castro, Maria Araceli
Palou Ferrer, Neus
Pareja Bezares, Antonio
Pastor Colom, Guillem Josep
Pérez Salas, Dèlia
Dra. Pol Castañeda, Sandra
Pomar Forteza, Antonio
Pou Amer, Margalida
Prieto Gálvez, Juan Carlos
Prieto Valle, Juana Maria
Riera López del Amo, Antonio
Dra. Riera Sampol, Ana Maria
Rodríguez González, Laura
Rodríguez Varela, José Antonio
Dra. Romaguera Bosch, María Adoración
Dr. Rosselló Lozano, Francisco Javier
Dr. Rubiño Díaz, José Ángel
Dr. Russolillo Femenias, Giuseppe
Sabater Gárriz, Álvaro
Sánchez Gálvez, Sergio
Dra. Sansó Martínez, Noemí
Sebastián Hernández, Raquel
Serra Soler, Maria del Rosario
Dr. Tauler Riera, Pedro José
Tomàs Mas, Purificación
Tomas Sanchez, Marc
Dra. Torrens Mas, Margalida
Torres Carballo, Marina
Vega Martínez, María del Carmen
Dr. Vicens Blanes, Francisco
Villafáfila Gomila, Carlos
Villalonga Mut, Bartolomé
Viña Garcia-Bericua, Maria
Dra. Yáñez Juan, Aina Maria
Dra. Zaforteza Lallemand, Concepción
Zuazaga Bolton, Noemí Sarah
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21604 - Determinants Socials de la Salut
21608 - Comunicació i Salut
21615 - Pràctiques Clíniques I
21619 - Infermeria en la Persona Gran
22700 - Anatomia
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
22703 - Bioquímica i Nutrició
22704 - Educació i Promoció de la Salut
22705 - Fisiologia Humana
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
22710 - Alimentació i Dietoteràpia
22711 - Farmacologia
22712 - Infermeria de l'Adult I
22713 - Infermeria de l'Adult II
22714 - Infermeria de l'Adult III
22715 - Infermeria de l'Adult IV
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22718 - Salut Sexual i Reproductiva
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
22720 - Pràctiques Clíniques II
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
22722 - Infermeria de l'Adult V
22723 - Infermeria de l'Adult VI
22724 - Cures Pal·liatives
22725 - Pràctiques Clíniques III
22728 - Pràctiques Clíniques VI
22729 - Pràctiques Clíniques VII
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència Martín Perdiz, Antonia (R)
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural
22750 - Pràctiques Clíniques IV
22751 - Pràctiques Clíniques V
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació
22754 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria