Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau de Psicologia a extingir.
Durada 4 anys / 240 crèdits
Places
110 places per a l'any acadèmic 2024-25
Modalitat Presencial
Preus
Preu públic per crèdit: 17,85 ¤, 41,12 ¤, 89,02 ¤, 123,35 ¤ per a la 1a, 2a, 3a i 4a matrícula respectivament. (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula: 1.112,19 ¤ (*) (**)

(*) Preus de l'any acadèmic 2023-24
(**) Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial

El grau de Psicologia pretén formar professionals polivalents i competents que promoguin i millorin la qualitat de vida de les persones en tots aquells àmbits d'actuació que detalli la futura llei de regulació de les competències del graduat/ada en Psicologia.

També té com a objectiu preparar per a l’accés a una formació de postgrau tant en l’àmbit clínic i de la salut, com és el cas del Màster oficial en Psicologia General Sanitària, com també en els àmbits de l’educació, el treball i les organitzacions i la intervenció social.

Per obtenir una visió general dels diversos perfils laborals de la Psicologia, podeu accedir a la informació que proporciona el Consell General de la Psicologia.

D'altra banda, la creixent demanda social de professionals de la psicologia ha fet florir noves ocupacions, tant de graduats/des com dels qui posseeixen algun dels màsters en les diverses especialitats de la disciplina. Això va portar a la Conferència de Degans i Deganes de Psicologia de les Universitats Espanyoles a elaborar el 2015 un document on s'actualitzen els àmbits professionals.

 Descarrega la informació de l'estudi

 
 

Ciències de la Salut

Comparteix aquest grau amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la serveis administratius Guillem Cifre de Colonya