Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Infermeria a extingir.

22719. Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 1

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 25/10/2023; Hora d'inici: 10:30; Hora de fi: 12:30; Lloc: GCAVCGC6 - examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre.
   • Data: 25/10/2023; Hora d'inici: 10:30; Hora de fi: 12:30; Lloc: GCAVCGC7 - examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre.
   • Data: 19/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: INT A-04 - AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06
   • Data: 19/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: INT A-03 - AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06
   • Data: 06/02/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: INT A-04 - AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-04 i A-05
 • Grup gran 2

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 25/10/2023; Hora d'inici: 10:30; Hora de fi: 12:30; Lloc: GCB4 - examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre.
   • Data: 25/10/2023; Hora d'inici: 10:30; Hora de fi: 12:30; Lloc: GCB3 - examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre.
   • Data: 19/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: INT A-06 - AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06
   • Data: 19/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: INT A-05 - AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06
   • Data: 06/02/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: INT A-05 - AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-04 i A-05
 • Grup mitjà X 101

 • Grup mitjà X 102

 • Grup mitjà X 103

 • Grup mitjà X 201

 • Grup mitjà X 202

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre