Oferta

Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Infermeria a extingir.

Horari d'exàmens de l'any acadèmic 2023-24

Assignatura Grup Examen Observacions Localitzacions
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 1 17/01/2024
10:00 - 13:00
Avaluació complementària aules C1, C3, C4 i C0 GCC1
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 1 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació extraordinària aules GCAVGC5 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC5
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 2 17/01/2024
10:00 - 13:00
Avaluació complementària aules C1, C3, C4 i C0 GCC3
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 2 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació extraordinària aules GCAVGC5 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC6
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 4 17/01/2024
10:00 - 13:00
Avaluació complementària aules C1, C3, C4 i C0 GCC0
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 4 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació extraordinària aules GCAVGC5 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre.
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 3 17/01/2024
10:00 - 13:00
Avaluació complementària aules C1, C3, C4 i C0 GCC4
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 3 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació extraordinària aules GCAVGC5 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre.
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 3 22/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA (parcial 2) GCAVCGC6
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 3 07/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA INT A-02
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 1 19/12/2023
09:30 - 11:30
examen parcial aules B2, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB2
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 1 22/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules B1, B4, C1 i C4 GCC4
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 1 22/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules B1, B4, C1 i C4 GCC1
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA auleS A-04 i A-05 INT A-05
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 2 19/12/2023
09:30 - 11:30
examen parcial aules B2, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB3
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 2 22/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C4, B1 i B4 GCB4
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 2 22/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C4, B1 i B4 GCB1
21604 - Determinants Socials de la Salut Grup gran 2 07/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA auleS A-04 i A-05 INT A-04
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 3 03/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas i aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós. ID02
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 3 25/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRA aules A-05 i A-06 Margalida Comas
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 1 03/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas i aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós. INT A-06
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 1 03/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas i aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós. INT A-05
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 1 25/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-05
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 2 03/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas i aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós. ID01
21608 - Comunicació i Salut Grup gran 2 25/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-06
21619 - Infermeria en la Persona Gran Grup gran 1 07/06/2024
17:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós ID01
21619 - Infermeria en la Persona Gran Grup gran 1 25/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules B3 i B4 Guillem Cifre GCB3
21619 - Infermeria en la Persona Gran Grup gran 2 07/06/2024
17:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós ID03
21619 - Infermeria en la Persona Gran Grup gran 2 25/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules B3 i B4 Guillem Cifre GCB4
21619 - Infermeria en la Persona Gran Grup gran 3 07/06/2024
17:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós ID04
21619 - Infermeria en la Persona Gran Grup gran 3 25/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules B3 i B4 Guillem Cifre
22700 - Anatomia Grup gran 1 20/11/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, GCAVGC7 i A3 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC5
22700 - Anatomia Grup gran 1 20/11/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, GCAVGC7 i A3 edifici Guillem Cifre. GCA3
22700 - Anatomia Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A06 INT A-04
22700 - Anatomia Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A06 INT A-03
22700 - Anatomia Grup gran 1 31/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 GCC2
22700 - Anatomia Grup gran 2 20/11/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, GCAVGC7 i A3 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC6
22700 - Anatomia Grup gran 2 09/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A06 INT A-05
22700 - Anatomia Grup gran 2 31/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 GCC3
22700 - Anatomia Grup gran 3 20/11/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, GCAVGC7 i A3 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC7
22700 - Anatomia Grup gran 3 09/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A06 INT A-06
22700 - Anatomia Grup gran 3 31/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 1 04/12/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 i AA06 edifici Jovellanos. EDAA23
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 1 04/12/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 i AA06 edifici Jovellanos. EDAA24
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 1 11/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC2
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 1 11/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC3
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2, C3 i C4 GCC2
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 2 04/12/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 i AA06 edifici Jovellanos. EDAA25
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 2 04/12/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 i AA06 edifici Jovellanos. EDAA26
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 2 11/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC4
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 2 01/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2, C3 i C4 GCC3
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 3 04/12/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 i AA06 edifici Jovellanos. EDAA06
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 3 04/12/2023
17:00 - 19:00
examen parcial aules AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 i AA06 edifici Jovellanos. EDAA27
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 3 11/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC1
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 3 11/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC0
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Grup gran 3 01/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2, C3 i C4 GCC4
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 1 13/11/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A3, A4, C1, C3, i C4 edifici Guillem Cifre. GCA3
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 1 13/11/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A3, A4, C1, C3, i C4 edifici Guillem Cifre. GCA4
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 1 16/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i B2 GCC2
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 1 16/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i B2 GCC3
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2, C3 i C4 GCC2
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 2 13/11/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A3, A4, C1, C3, i C4 edifici Guillem Cifre. GCC4
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 2 13/11/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A3, A4, C1, C3, i C4 edifici Guillem Cifre. GCC3
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 2 16/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i B2 GCC4
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 2 05/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2, C3 i C4 GCC3
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 3 13/11/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A3, A4, C1, C3, i C4 edifici Guillem Cifre. GCC1
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 3 16/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i B2 GCC1
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 3 16/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i B2 GCB2
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Grup gran 3 05/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2, C3 i C4 GCC4
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 3 30/10/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre GCAVCGC7
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 3 19/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 3 06/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre.
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 1 30/10/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre GCAVCGC5
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 1 19/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 1 19/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 1 06/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC2
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 2 30/10/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre GCAVCGC6
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 2 19/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22703 - Bioquímica i Nutrició Grup gran 2 06/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC3
22704 - Educació i Promoció de la Salut Grup gran 1 23/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC2
22704 - Educació i Promoció de la Salut Grup gran 1 07/02/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22704 - Educació i Promoció de la Salut Grup gran 2 23/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22704 - Educació i Promoció de la Salut Grup gran 2 07/02/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22704 - Educació i Promoció de la Salut Grup gran 3 23/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22704 - Educació i Promoció de la Salut Grup gran 3 07/02/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C3 i C4 Guillem Cifre.
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 2 10/05/2024
16:00 - 18:00
Primer parcial aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-03
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 2 10/05/2024
16:00 - 18:00
Primer parcial aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-02
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 2 31/05/2024
16:00 - 18:00
Examen teòrico-pràctiques aules A2, A3, A4, GCAVGC5 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre. GCA4
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 2 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre GCC3
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 2 02/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-06
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 3 31/05/2024
16:00 - 18:00
Examen teòrico-pràctiques aules A2, A3, A4, GCAVGC5 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC5
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 3 31/05/2024
16:00 - 18:00
Examen teòrico-pràctiques aules A2, A3, A4, GCAVGC5 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC7
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 3 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre GCC4
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 3 02/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 edifici Margalida Comas
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 10/05/2024
16:00 - 18:00
Primer parcial aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-06
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 10/05/2024
16:00 - 18:00
Primer parcial aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-05
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 31/05/2024
16:00 - 18:00
Examen teòrico-pràctiques aules A2, A3, A4, GCAVGC5 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre. GCA2
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 31/05/2024
16:00 - 18:00
Examen teòrico-pràctiques aules A2, A3, A4, GCAVGC5 i GCAVGC7 edifici Guillem Cifre. GCA3
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre GCC2
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre GCC1
22705 - Fisiologia Humana Grup gran 1 02/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-05
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 1 10/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós i A-06 i A-12 Margalida Comas ID01
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 1 10/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós i A-06 i A-12 Margalida Comas ID02
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 1 01/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-05
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 2 10/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós i A-06 i A-12 Margalida Comas INT A-06
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 2 01/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-06
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 3 10/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós i A-06 i A-12 Margalida Comas INT A-12
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Grup gran 3 01/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 2 19/04/2024
13:30 - 14:30
Qüestionaris d'avaluació GCB3
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 2 29/05/2024
13:30 - 14:30
Questionaris d'avaluació aules ID01, ID02 i ID03 edifici Beatriu de Pinós. ID02
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 2 06/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 2 27/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-06
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 1 19/04/2024
13:30 - 14:30
Qüestionaris d'avaluació GCB2
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 1 29/05/2024
13:30 - 14:30
Questionaris d'avaluació aules ID01, ID02 i ID03 edifici Beatriu de Pinós. ID03
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 1 06/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC2
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 1 06/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC1
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 1 27/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-05
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 3 19/04/2024
13:30 - 14:30
Qüestionaris d'avaluació GCB4
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 3 29/05/2024
13:30 - 14:30
Questionaris d'avaluació aules ID01, ID02 i ID03 edifici Beatriu de Pinós. ID01
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 3 06/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Grup gran 3 27/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 1 04/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC2
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 1 04/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC1
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 1 05/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC2
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 1 05/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC1
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 1 26/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-05
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 2 04/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 2 05/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 2 26/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-06
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 3 04/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 3 05/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Grup gran 3 26/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ aules A-05 i A-06 Margalida Comas
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 1 06/11/2023
09:30 - 11:30
examen parcial aules A3, A4, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCA3
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 1 06/11/2023
09:30 - 11:30
examen parcial aules A3, A4, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCA4
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 1 10/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1,C2, C3 i C4 GCC2
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 1 31/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC2
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 2 06/11/2023
09:30 - 11:30
examen parcial aules A3, A4, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB3
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 2 10/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1,C2, C3 i C4 GCC3
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 2 31/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC3
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 3 06/11/2023
09:30 - 11:30
examen parcial aules A3, A4, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB4
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 3 10/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1,C2, C3 i C4 GCC4
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 3 10/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1,C2, C3 i C4 GCC1
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Grup gran 3 31/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre.
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 1 07/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC2
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 1 07/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC1
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 1 28/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-05
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 2 07/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 2 28/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas INT A-06
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 3 07/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Grup gran 3 28/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-05 i A-06 Margalida Comas
22711 - Farmacologia Grup gran 1 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació aules C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC2
22711 - Farmacologia Grup gran 2 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació aules C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC3
22711 - Farmacologia Grup gran 3 05/02/2024
10:00 - 13:00
Avaluació aules C2, C3 i C4 Guillem Cifre. GCC4
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 2 08/11/2023
08:00 - 09:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i B1 edifici Guillem Cifre. GCA3
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 2 20/12/2023
08:30 - 09:30
examen parcial aules B1, B2, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB4
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 2 15/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 2 02/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre GCC3
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 1 08/11/2023
08:00 - 09:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i B1 edifici Guillem Cifre. GCA2
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 1 20/12/2023
08:30 - 09:30
examen parcial aules B1, B2, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB2
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 1 20/12/2023
08:30 - 09:30
examen parcial aules B1, B2, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB3
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 1 15/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 1 15/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre GCC2
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 3 08/11/2023
08:00 - 09:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i B1 edifici Guillem Cifre. GCA4
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 3 08/11/2023
08:00 - 09:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i B1 edifici Guillem Cifre. GCB1
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 3 20/12/2023
08:30 - 09:30
examen parcial aules B1, B2, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB1
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 3 15/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22712 - Infermeria de l'Adult I Grup gran 3 02/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 2 20/11/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC3
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 2 18/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules GCAVGC7, B1, B2 i B3 edifici Guillem Cifre. GCB2
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 2 01/02/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-03, A-04 i A-05 INT A-04
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 3 20/11/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC4
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 3 18/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules GCAVGC7, B1, B2 i B3 edifici Guillem Cifre. GCB3
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 3 01/02/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-03, A-04 i A-05 INT A-05
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 1 20/11/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC5
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 1 20/11/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules GCAVGC5, GCAVGC6, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC6
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 1 18/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules GCAVGC7, B1, B2 i B3 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC7
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 1 18/01/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules GCAVGC7, B1, B2 i B3 edifici Guillem Cifre. GCB1
22713 - Infermeria de l'Adult II Grup gran 1 01/02/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules INT A-03, A-04 i A-05. INT A-03
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC2
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC1
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 1 01/07/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC2
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 2 14/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC3
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 2 01/07/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC3
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 3 14/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC4
22714 - Infermeria de l'Adult III Grup gran 3 01/07/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C2 i C3 Guillem Cifre.
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 1 26/03/2024
08:30 - 10:30
avaluació contínua INT A-01
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 1 10/06/2024
16:00 - 19:00
CONVOCATÒRIA COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC2
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 1 10/06/2024
16:00 - 19:00
CONVOCATÒRIA COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC1
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 1 27/06/2024
10:00 - 13:00
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀNIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC2
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 2 26/03/2024
15:00 - 17:00
avaluació contínua INT A-06
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 2 10/06/2024
16:00 - 19:00
CONVOCATÒRIA COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC3
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 2 27/06/2024
10:00 - 13:00
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀNIA aules C2 i C3 Guillem Cifre. GCC3
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 3 27/03/2024
08:30 - 10:30
avaluació contínua EDAVCJO1
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 3 10/06/2024
16:00 - 19:00
CONVOCATÒRIA COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC4
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 3 10/06/2024
16:00 - 19:00
CONVOCATÒRIA COMPLEMENTÀRIA aules C1, C2, C3, C4 i C0 GCC0
22715 - Infermeria de l'Adult IV Grup gran 3 27/06/2024
10:00 - 13:00
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀNIA aules C2 i C3 Guillem Cifre.
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 1 17/10/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre. GCA2
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 1 17/10/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre. GCA3
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-04 i A-05 INT A-04
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 2 17/10/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC6
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 2 17/10/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A2, A3, A4 i GCAVGC6 edifici Guillem Cifre. GCA4
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 2 16/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 2 16/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Grup gran 2 01/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-04 i A-05 INT A-05
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 1 10/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules B1, B3, A11, A12 i A13 Guillem Cifre GCB3
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 1 10/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules B1, B3, A11, A12 i A13 Guillem Cifre GCB1
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 1 20/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules C2, C3 i C4 del Guillem Cifre. GCC2
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 1 20/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules C2, C3 i C4 del Guillem Cifre. GCC3
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 1 26/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C1 i C2 Guillem Cifre. GCC1
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 2 10/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules B1, B3, A11, A12 i A13 Guillem Cifre GCA11
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 2 10/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules B1, B3, A11, A12 i A13 Guillem Cifre GCA12
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 2 10/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules B1, B3, A11, A12 i A13 Guillem Cifre GCA13
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 2 20/06/2024
10:00 - 13:00
examen aules C2, C3 i C4 del Guillem Cifre. GCC4
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Grup gran 2 26/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRA aules C1 i C2 Guillem Cifre. GCC2
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Grup gran 1 22/01/2024
10:00 - 13:00
parcial aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Grup gran 1 22/01/2024
10:00 - 13:00
parcial aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 19:00
examen, aules: GCA12 i GCA13 edifici Guillem Cifre de Colonya GCA12
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Grup gran 2 22/01/2024
10:00 - 13:00
parcial aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Grup gran 2 22/01/2024
10:00 - 13:00
parcial aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Grup gran 2 05/02/2024
16:00 - 19:00
examen, aules: GCA12 i GCA13 edifici Guillem Cifre de Colonya GCA13
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 2 25/10/2023
10:30 - 12:30
examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB4
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 2 25/10/2023
10:30 - 12:30
examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCB3
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 2 19/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 2 19/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 2 06/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-04 i A-05 INT A-05
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 1 25/10/2023
10:30 - 12:30
examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC6
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 1 25/10/2023
10:30 - 12:30
examen parcial aules GCAVGC6, GCAVGC7, B3 i B4 edifici Guillem Cifre. GCAVCGC7
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Grup gran 1 06/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules A-04 i A-05 INT A-04
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C2, C3, C4 i A13 GCC2
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C2, C3, C4 i A13 GCC3
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 1 18/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C3 i C4 GCC2
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 1 18/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C3 i C4 GCC1
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 1 06/02/2024
10:00 - 13:00
examen aules GCAVGC5 i GCAVGC7 GCAVCGC5
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 2 16/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C2, C3, C4 i A13 GCA13
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 2 16/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C2, C3, C4 i A13 GCC4
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 2 18/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C3 i C4 GCC4
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 2 18/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C3 i C4 GCC3
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Grup gran 2 06/02/2024
10:00 - 13:00
examen aules GCAVGC5 i GCAVGC7 GCAVCGC7
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 1 22/03/2024
08:30 - 10:30
Examen parcial aules ID02, ID03 i ID04 edifici Beatriu de Pinós. ID02
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 1 22/03/2024
08:30 - 10:30
Examen parcial aules ID02, ID03 i ID04 edifici Beatriu de Pinós. ID03
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 1 17/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID02 i ID03 Beatriu de Pinós ID01
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 1 17/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID02 i ID03 Beatriu de Pinós ID02
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 1 28/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós ID01
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 2 22/03/2024
08:30 - 10:30
Examen parcial aules ID02, ID03 i ID04 edifici Beatriu de Pinós. ID04
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 2 17/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID02 i ID03 Beatriu de Pinós ID03
22722 - Infermeria de l'Adult V Grup gran 2 28/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules ID01 i ID02 Beatriu de Pinós ID02
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 1 15/03/2024
08:00 - 10:00
examen parcial aules ID02, ID03 i ID04 edifici Beatriu de Pinós. ID02
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 1 18/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós. ID01
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 1 18/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós. ID03
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 1 01/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules ID03 i ID04 Beatriu de Pinós ID03
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 2 15/03/2024
08:00 - 10:00
examen parcial aules ID02, ID03 i ID04 edifici Beatriu de Pinós. ID03
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 2 15/03/2024
08:00 - 10:00
examen parcial aules ID02, ID03 i ID04 edifici Beatriu de Pinós. ID04
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 2 18/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID01, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós. ID04
22723 - Infermeria de l'Adult VI Grup gran 2 01/07/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules ID03 i ID04 Beatriu de Pinós ID04
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 1 15/01/2024
17:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C4 i C0 GCC2
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 1 15/01/2024
17:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C4 i C0 GCC1
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 1 22/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules INT A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 1 22/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules INT A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 1 07/02/2024
10:00 - 13:00
examen aules INT A-05 i A-06 INT A-05
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 2 15/01/2024
17:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C4 i C0 GCC4
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 2 15/01/2024
17:00 - 19:00
examen aules C1, C2, C4 i C0 GCC0
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 2 22/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules INT A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 2 22/01/2024
16:00 - 19:00
examen aules INT A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22724 - Cures Pal·liatives Grup gran 2 07/02/2024
10:00 - 13:00
examen aules INT A-05 i A-06 INT A-06
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència Grup gran 1 15/01/2024
10:00 - 13:00
Avaluació complementària INT A-12
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència Grup gran 1 31/01/2024
16:00 - 19:00
Avaluació extraordinària INT A-03
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural Grup gran 1 16/01/2024
10:00 - 13:00
Avaluació complementària INT A-02
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
Avaluació extraordinària INT A-02
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 1 09/11/2023
08:30 - 12:30
examen parcial GCAVCGC6
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 1 23/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-04
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 1 23/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-03
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C3 i C4 GCC3
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 2 09/11/2023
16:00 - 20:00
examen parcial GCC3
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 2 23/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-06
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 2 23/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules A-03, A-04, A-05 i A-06 INT A-05
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut Grup gran 2 07/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA aules C3 i C4 GCC4
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 1 24/05/2024
17:00 - 20:00
avaluació aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-03
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 1 24/05/2024
17:00 - 20:00
avaluació aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-02
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 1 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID02, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós. ID02
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 1 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID02, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós. ID03
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 1 27/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDNÀRIA aules C1 i C2 Guillem Cifre. GCC1
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 2 24/05/2024
17:00 - 20:00
avaluació aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-06
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 2 24/05/2024
17:00 - 20:00
avaluació aules A-02, A-03, A-05 i A-06 edifici Margalida Comas INT A-05
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 2 14/06/2024
10:00 - 13:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA aules ID02, ID03 i ID04 Beatriu de Pinós. ID04
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació Grup gran 2 27/06/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDNÀRIA aules C1 i C2 Guillem Cifre. GCC2