Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 246 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22000 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22004 - Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica Obligatòria 6,0 Primer semestre
22005 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22006 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22007 - Models Educatius en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22008 - La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escriptura Obligatòria 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22010 - Educació Inclusiva Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22011 - Psicologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22012 - Observació i Documentació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22013 - Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual Obligatòria 6,0 Primer semestre
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22016 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil Obligatòria 6,0 Segon semestre
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre Obligatòria 6,0 Segon semestre
22018 - La Representació Escènica en l'Escola Infantil Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22019 - Trastorns del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Primer semestre
22022 - Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Primer semestre
22023 - Reflexió i Innovació Educativa Obligatòria 6,0 Segon semestre
22024 - Pràcticum I (0-3) Pràctiques externes 24,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil Obligatòria 6,0 Primer semestre
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22028 - Família i Escola Obligatòria 6,0 Primer semestre
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància Obligatòria 6,0 Primer semestre
22030 - Pràcticum II (3-6) Pràctiques externes 24,0 Segon semestre
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre