Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Professorat Assignatures
Dr. Arrieta Sanagustín, Jorge
Barceló Llull, Bàrbara
Dr. Carmona Gómez, Cristian
Dr. Cladera Bohigas, Antoni
Dr. Corro Moyà, Miquel Lluís
Dra. Cuadrado Payeras, Lidia María
de la Fuente Martínez, Ivan Daniel
Del Río Bonnín, Sandra
Díaz Torres, Yamile
Dra. Estudillo Gil, Bárbara
Dr. Fernández Coca, Antonio
Dr. Fernández Peralta, Antonio
Dr. Forteza Oliver, Francisco José
Fortuny Giro, Joan Josep
Dra. Fuster Parra, Pilar
Gené Gil, Lluís
Guasp Mascaró, Miquel
Dra. Hormigos Jiménez, Susana
Horrach Estarellas, Gabriel Pere
Dr. Horrach Sastre, Gabriel Antonio
Dr. Kustov Dolgov, Sergey
Laín García, Juan Antonio
Llabrés Morey, Mª Àngels
López Fau, Iñaki
Marqués Barceló, Carles
Dr. Masdeu Mayans, Francisco
Menéndez Blau, Marco Antonio
Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes
Dr. Moià Pol, Andreu Antoni
Moraleda Oliván, Carolina
Dr. Muñoz Gomila, Juan
Nevado Ferra, Alejandro
Dr. Osca Cotarelo, Javier
Pina Masip, Maria del Carmen
Pizá García, Tomás
Dr. Pons Morro, Jaime
Dr. Pou Garcias, Llorenç
Purroy Narvaiza, Fernando
Reviriego Martorell, Andreu
Dr. Ribas González, Carlos Rodrigo
Dr. Rius Gibert, Juan Maria
Dr. Ruiz Pinilla, Joaquín Guillermo
Salas Cantarellas, Antoni Joan
Dr. Santamarta Martínez, Rubén
Santandreu Aranda, Ana María
Tobar Nicolau, Adrián
Dra. Valle Valle, Elisabeth
Vidal Contesti, Jaime
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20348 - Pràctiques Externes I d'Edificació
20349 - Pràctiques Externes II d'Edificació
20350 - Àlgebra Tobar Nicolau, Adrián (R)
20351 - Càlcul Dra. Fuster Parra, Pilar (R)
20352 - Sistemes de Representació de l'Espai
20353 - Mecànica Dr. Arrieta Sanagustín, Jorge (R)
20354 - Construcció I. Història de la Construcció
20355 - Aplicacions Estadístiques
20356 - Fonaments d'Instal·lacions
20357 - Expressió Gràfica en Edificació
20358 - Materials I
20359 - Economia i Empresa
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador Pizá García, Tomás (R)
20361 - Estructures I
20362 - Instal·lacions I
20363 - Materials II Dr. Masdeu Mayans, Francisco (R)
20364 - Construcció II Laín García, Juan Antonio (R)
20365 - Construcció III Laín García, Juan Antonio (R)
20366 - Estructures II Dr. Ruiz Pinilla, Joaquín Guillermo (R)
20367 - Replantejaments i Topografia
20368 - Materials III Dr. Masdeu Mayans, Francisco (R)
20369 - Dret Nevado Ferra, Alejandro (R)
20370 - Organització i Equips d'Obra
20371 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions I Menéndez Blau, Marco Antonio (R)
20372 - Prevenció i Seguretat
20373 - Sostenibilitat
20374 - Instal·lacions II
20375 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions II Menéndez Blau, Marco Antonio (R)
20376 - Estructures III
20377 - Construcció IV
20378 - Patologia Gené Gil, Lluís (R)
20379 - Control de Qualitat López Fau, Iñaki (R)
20380 - Projectes Tècnics
20381 - Gestió Vidal Contesti, Jaime (R)
20382 - Geotècnica i Fonaments
20383 - Projecte de Fi de grau d'Edificació Dra. Hormigos Jiménez, Susana (R)
20384 - Ampliació d'Estructures
20385 - Coordinació de Seguretat en Obra
20386 - Projectes de Rehabilitació
20389 - Construcció Tradicional Marqués Barceló, Carles (R)
20390 - Fonaments del Disseny
20395 - English for Engineering