Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 264 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20350 - Àlgebra Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20351 - Càlcul Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20352 - Sistemes de Representació de l'Espai Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20353 - Mecànica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20354 - Construcció I. Història de la Construcció Obligatòria 6,0 Primer semestre
20355 - Aplicacions Estadístiques Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20356 - Fonaments d'Instal·lacions Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20357 - Expressió Gràfica en Edificació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20358 - Materials I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20359 - Economia i Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador Obligatòria 6,0 Primer semestre
20361 - Estructures I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20362 - Instal·lacions I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20363 - Materials II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20364 - Construcció II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20365 - Construcció III Obligatòria 6,0 Segon semestre
20366 - Estructures II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20367 - Replantejaments i Topografia Obligatòria 6,0 Segon semestre
20368 - Materials III Obligatòria 6,0 Segon semestre
20369 - Dret Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20370 - Organització i Equips d'Obra Obligatòria 6,0 Primer semestre
20371 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20372 - Prevenció i Seguretat Obligatòria 9,0 Primer semestre
20373 - Sostenibilitat Obligatòria 3,0 Primer semestre
20374 - Instal·lacions II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20375 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20376 - Estructures III Obligatòria 6,0 Segon semestre
20377 - Construcció IV Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20383 - Projecte de Fi de grau d'Edificació Treball de fi de grau 18,0 Anual
20378 - Patologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20379 - Control de Qualitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20380 - Projectes Tècnics Obligatòria 9,0 Primer semestre
20381 - Gestió Obligatòria 3,0 Primer semestre
20382 - Geotècnica i Fonaments Obligatòria 6,0 Primer semestre