Botar al contingut
Escolta

Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

El grau de Dret persegueix optimitzar les bones taxes d'inserció laboral d'aquest títol i preparar tant els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada (advocats, procuradors, notaris, registradors, jutges, tècnics de l'Administració, etc.) com els que no desitgin fer-lo.

Per aquest motiu es facilitarà a l'estudiant una formació generalista que asseguri l'adquisició d'uns coneixements jurídics bàsics; es promourà la curiositat i l'afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement; i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions jurídiques, com per exemple, exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

A la web de la Facultat es pot trobar més informació del grau de Dret: dades de qualitat, grups existents, recomanacions a seguir a l’hora de fer la matrícula, la Clínica Jurídica de la Facultat, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20401 - Teoria General del Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20402 - Història del Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21101 - Territori i Societat Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Primer semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Primer semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Segon semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Primer semestre
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB