Convocatòria ordinària de juny

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Matrícula

Estudiants del sistema educatiu espanyol que cursen o han cursat els estudis a centres de les Illes Balears

Matrícula dels alumnes del curs actual, així com la dels alumnes de cursos anteriors:

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el vostre centre educatiu.

Estudiants del sistema educatiu espanyol de centres de fora de les Illes Balears i estudiants de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxiller

La matrícula dels alumnes que provenen d'altres comunitats autònomes i els estrangers es farà:

 • Lloc: mitjançant un formulari web. 
 • Terminidel 19 al 23 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el Servei d'Alumnes i Títols.

Obtenció de credencials d'UIBdigital

Avís
Aquestes instruccions només són vàlides per a aquelles persones que no tenen credencials. 

Termini

 • Del 30 d'abril al 9 de maig de 2021

Per què necessitau credencials?

UIBdigital és la plataforma que té la Universitat per realitzar tràmits diversos i és imprescindible obtenir les credencials per accedir-hi.

Els estudiants que es presenten a la PBAU necessiten aquestes credencials per als tràmits propis de la PBAU:

 • consulta de la matrícula;
 • pagament;
 • consulta del lloc d'examen;
 • consulta de notes;
 • sol·licitud de la revisió de notes;
 • obtenció dels resultats amb codi de verificació electrònica;
 • i, si escau, sol·licitud de trasllat d'expedient.

 També són necessàries per als tràmits futurs de preinscripció i matrícula a la UIB.

Com obtenir les credencials d'UIBdigital?

Estudiants del sistema educatiu espanyol que cursen o han cursat els estudis a centres de les Illes Balears

Requisits per obtenir credencials

Per obtenir les credencials s'han de complir els següents requisits:

 • Haver formalitzat la matrícula a la PBAU.
 • Conèixer la referència de la matrícula de la PBAU (apareix al cantó esquerre del resguard de matrícula i a l'apartat de Dades acadèmiques de la consulta per a famílies al Gestib).
 • Haver proporcionat una adreça de correu electrònic operativa a la matrícula de la PBAU.

matricula

Iniciar l'obtenció de credencials

Després de formalitzar la matrícula de la PBAU, a l'adreça electrònica que heu facilitat, previsiblement rebreu un correu electrònic amb les instruccions i l'enllaç per obtenir les credencials.

Si no rebeu aquest missatge o l'heu extraviat, podeu sol·licitar que us el tornin enviar mitjançant el formulari de la pàgina següent indicant el número de referència de la matrícula i l'adreça electrònica. Si, en sol·licitar l'enviament del missatge, us apareix un error (del número de referència o de l'adreça facilitada), us heu d'adreçar al centre de secundària per confirmar el número de referència o per corregir, si escau, l'adreça electrònica a la matrícula.

Finalitzar l'obtenció de credencials

Per finalitzar el procés d'obtenció de credencials, heu d'anar a l'enllaç del missatge que heu rebut. Després us apareix una pàgina d'UIBdigital on heu d'indicar el número de referència de la matrícula i la clau d'accés que voleu utilitzar (com a mínim ha de tenir 12 caràcters). A continuació apareix una pantalla de confirmació en què s'indica el nom d'usuari.

Si no recordau el número de referència, l'heu de reclamar al centre de secundària on us heu matriculat.

Si es bloqueja per massa intents, haureu de sol·licitar l'enviament d'un nou correu electrònic per tornar començar el procés (tal com s'indica a l'apartat anterior).

Primer accés a UIBdigital

Una vegada acabat el procés per obtenir les credencials, rebreu un missatge de benvinguda a UIBdigital en què se us recorda el nom d'usuari i que la clau d'accés és la que heu introduït.

Per acabar tot el procés, entrau a UIBdigital i acceptau les condicions d'ús.

Com recuperar la clau d'accés?

En cas que ja tingueu credencials d'UIBdigital (per haver participat en alguna convocatòria anterior o haver fet algun altre tràmit amb la UIB), podeu utilitzar-les sense necessitat d'obtenir-les de nou.

Si heu oblidat l'usuari i/o la clau d'accés, podeu establir-ne una de nova utilitzant el mateix procés descrit anteriorment.

Estudiants del sistema educatiu espanyol de centres de fora de les Illes Balears i estudiants de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxiller

Requisits per obtenir credencials

Per obtenir les credencials s'han de complir els següents requisits:

 • Emplenar el formulari web corresponent
 • Realitzar l'autoregistre d'UIBdigital

Per a qualsevol incidència amb la matrícula contactau amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Més informació

Obtenció de credencials

Pagament

Abans de fer el pagament és important fer les següents comprovacions:

 1. Els alumnes que han aprovat el batxillerat han de pagar la taxa per sol·licitar el títol i han de dur el justificant de pagament al centre de secundària perquè ho comuniqui al GESTIB.
 2. S'ha de verificar a UIBdigital>Formació>Proves d’accés>Convocatòries que la matrícula és correcta. En cas d’error, els alumnes que han fet la matrícula al GESTIB s’han d’adreçar al centre de secundària per esmenar-lo. Els alumnes de fora de les Illes Balears han de contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Alumnat.

Termini de pagament

 • De l'1 al 7 de juny de 2021

Preus de matrícula

 • Bloc d’accés: 69,21 euros.
 • Bloc d’admissió: 13,85 euros per matèria.

Exempcions i bonificacions

Pagament de la matrícula

El pagament de la matrícula s'ha de fer a l'apartat Pagament de la matrícula d'UIBdigital>Gestions i serveis>Tràmits>Pagament de rebuts>Pendents dins el termini establert.

Allà es pot fer directament el pagament amb targeta o imprirmir el rebut de pagament amb codi de barres i anar al banc a fer l’ingrés.

En aquest mateix apartat d’UIBdigital, els alumnes han de confirmar que el rebut està pagat. Si s’ha fet el pagament per targeta, gairebé serà immediat. Si es fa per finestreta, l’estat del pagament s’actualitzarà l'endemà de fer el pagament.

Pagament del rebut

 

Horari i punts d'examen

Consulta del lloc d'examen

Es podrà consultar, a partir de dia 3 de juny de 2021 (a UIBdigital>Formació>Proves d'accés>Convocatòries>Celebració de la prova), el punt d'examen, l'edifici i l'aula en què s'ha de realitzar cada examen.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

En cas de coincidència d'horaris, el tribunal de les proves els comunicarà quin dia i a quina hora s'examinaran de cada matèria.

Consulta d'aules

 

Calendari PBAU juny 2021

Destacats

Esdeveniment/Tràmit Data On se realitza
Matrícula dels estudiants de les Illes Balears Del 19 al 23 d'abril de 2021 Centre educatiu, a través del GESTIB
Matrícula de la resta d'alumnat Del 19 al 23 d'abril de 2021 Formulari web
Obtenció de credencials Del 30 d'abril al 9 de maig de 2021 UIBDigital
Consulta del lloc d'examen A partir del 3 de juny UIBDigital
Pagament De l'1 al 7 de juny de 2021 UIBDigital
Dates de la prova 8, 9 i 10 de juny de 2021

Consulta d'aules a UIBDigital

Resultats provisionals 17 de juny de 2021 UIBDigital
Sol·licitud de revisió Del 17 al 21 de juny de 2021 UIBDigital
Resultats de les revisions 29 de juny de 2021 UIBDigital
Resultats definitius 29 de juny de 2021 UIBDigital
Sol·licitud d'una segona revisió als errors materials 29 i 30 de juny de 2021 Presencialment, per correu certificat o per correu electrònic
Resultats de la segona revisió als errors materials 1 de juliol de 2021 Presencialment, per correu certificat o per correu electrònic
Sol·licitud per veure els exàmens 29 i 30 de juny de 2021 Presencialment, per correu certificat o per correu electrònic
Sol·licitud d'obtenció de paperetes A partir del 22 de juny de 2021 UIBDigital

 

 

Consells per a realitzar la PBAU 2021

Format PDF Versió per a imprimir

Aquesta PBAU no t'oblidis de...

suport