Convocatòria extraordinària

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Resultats de la prova

Publicació dels resultats provisionals:

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Publicació dels resultats definitius:

  • 26 de juliol de 2022

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes:

Si heu demanat revisió dels exàmens, els resultats seran provisionals.

  • 19 de juliol de 2022

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>. 

Consulta i revisions de notes

 

Revisió de les qualificacions

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Termini per sol·licitar la revisió:
Publicació dels resultats de les revisions:
Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials i procediment:
Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials
Termini per sol·licitar veure els exàmens i procediment:

D'acord amb la normativa vigent, els pares, mares o tutors legals, i si s’escau els alumnes, tenen dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat en la seva totalitat el procés de revisió, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de revisió.

Consulta i revisions de notes

Obtenció de les paperetes

Termini
  • Convocatòria ordinària
    • 21 de juny de 2022
  • Convocatòria extraordinària
    • 19 de juliol de 2022
Lloc

A UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Consulta, revisions de notes i obtenció de paperetes

Trasllat d'expedient

Qui ha de fer el trasllat d'expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d'expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s'hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d'expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

A continuació es genera el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, quan l'àrea d'accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Trasllat d'expedient (PBAU)

 

suport