Convocatòria ordinària de juny

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Dates

  •  11, 12 i 13 de juny de 2024

Horari i punts d'examen

En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta plana

Consulta del lloc d'examen

Es podrà consultar a UIBdigital>Formació>Proves d'accés>Convocatòries>Celebració de la prova, el punt d'examen, l'edifici i l'aula en què s'ha de realitzar cada examen.

Termini: 5 de juny de 2024

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

En cas de coincidència d'horaris, el tribunal de les proves els comunicarà quin dia i a quina hora s'examinaran de cada matèria.

Consulta d'aules

 

Normes generals per a la realització de la prova

En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta plana

Estudiants amb necessitats de suport

 En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta plana

 

suport