Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Memòria
Publicació al BOE

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   30   18   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures