Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 252 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20500 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20502 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20504 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Primer semestre
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20511 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20501 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20512 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20526 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Primer semestre
20527 - Francès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20516 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Segon semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Segon semestre
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20522 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Primer semestre
20529 - Pràcticum I Pràctiques Acadèmiques Externe 9,0 Segon semestre
20530 - Pràcticum II Pràctiques Acadèmiques Externe 9,0 Segon semestre
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre

Calendari i horaris