Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 342 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22102 - Llengua Catalana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22105 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22106 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial Obligatòria 6,0 Primer semestre
22111 - Educació Inclusiva Obligatòria 6,0 Primer semestre
22112 - Lectura i Escriptura Inicials Obligatòria 6,0 Primer semestre
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia) Obligatòria 6,0 Primer semestre
22115 - Educació Física i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària Obligatòria 6,0 Segon semestre
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II Obligatòria 6,0 Segon semestre
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge Obligatòria 6,0 Segon semestre
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) Obligatòria 6,0 Primer semestre
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II Obligatòria 6,0 Primer semestre
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0 Primer semestre
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària Obligatòria 6,0 Segon semestre
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Primària: Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Catalana Obligatòria 6,0 Segon semestre
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès) Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22169 - Pràctiques de no Menció Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial Pràctiques externes 9,0
22165 - Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa Pràctiques externes 9,0