Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 258 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21904 - Teoria i Història del Treball Social Obligatòria 6,0 Primer semestre
21980 - Fonaments de la Societat Contemporània Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21981 - Processos Psicològics Bàsics Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21984 - Documentació i Comunicació Científica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21985 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21905 - Estructura, Desigualtat i Exclusió Social Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21906 - Estructura dels Serveis Socials Obligatòria 6,0 Segon semestre
21907 - Relació d'Ajuda Obligatòria 6,0 Segon semestre
21982 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21983 - Psicologia del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21908 - Intervenció Social davant Maltractaments en la Família Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21909 - Intervenció Social davant la Conducta Delictiva Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21910 - Planificació i Avaluació de Projectes Socials Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21911 - Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos Obligatòria 6,0 Primer semestre
21912 - Història i Models de la Política Social Obligatòria 6,0 Primer semestre
21913 - Serveis Socials Sectorials I Obligatòria 6,0 Segon semestre
21914 - Teoria i Models del Treball Social de Grup Obligatòria 6,0 Segon semestre
21915 - Teoria i Models del Treball Social Comunitari Obligatòria 6,0 Segon semestre
21916 - Dimensió Individual en el Treball Social de Casos Obligatòria 6,0 Segon semestre
21917 - Investigació i Diagnòstic Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21918 - Dependència i Vulnerabilitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
21919 - Processos i Tècniques del Treball Social de Grup Obligatòria 6,0 Primer semestre
21920 - Processos i Tècniques del Treball Social Comunitari Obligatòria 6,0 Primer semestre
21921 - Dimensió Familiar en el Treball Social de Casos Obligatòria 6,0 Primer semestre
21922 - Serveis Socials Sectorials II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21923 - Intervenció en Crisi Obligatòria 6,0 Segon semestre
21924 - Intervenció Estratègica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21925 - Treball Social en Xarxes i Sistemes Amplis Obligatòria 6,0 Segon semestre
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu Obligatòria 6,0 Segon semestre
21927 - Polítiques Socials Estructurals Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21928 - Pràctiques Externes I de Treball Social Pràctiques Acadèmiques Externe 18,0 Primer semestre
21929 - Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
21930 - Mediació i Resolució de Conflictes Obligatòria 6,0 Primer semestre
21931 - Treball de Fi de Grau de Treball Social Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
21932 - Polítiques d'Inclusió Social Obligatòria 6,0 Segon semestre