Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants del grau d'Economia podran obtenir el Recorregut en anglès al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat d'Economia i Empresa.

20630. Pràctiques Externes d'Economia (2024-25)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques Acadèmiques Externe
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 30 crèdits d'optatives o haver-los superat
  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de tots els crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica i obligatòries o haver-los superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Anual

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre