Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants del grau d'Economia podran obtenir el Recorregut en anglès al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat d'Economia i Empresa.

20630. Pràctiques Externes (2021-22)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 30 crèdits d'optatives o haver-los superat
  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de tots els crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica i obligatòries o haver-los superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Anual

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2016-17 podeu consultar el cercador de guies docents