Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 378 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20401 - Teoria General del Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20402 - Història del Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Primer semestre, Segon semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21101 - Territori i Societat Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Primer semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Primer semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Segon semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Primer semestre
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret Treball de fi de grau 6,0 Anual
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Primer semestre