Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

El grau de Dret persegueix optimitzar les bones taxes d'inserció laboral d'aquest títol i preparar tant els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada (advocats, procuradors, notaris, registradors, jutges, tècnics de l'Administració, etc.) com els que no desitgin fer-lo.

Per aquest motiu es facilitarà a l'estudiant una formació generalista que asseguri l'adquisició d'uns coneixements jurídics bàsics; es promourà la curiositat i l'afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement; i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions jurídiques, com per exemple, exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

A la web de la Facultat es pot trobar més informació del grau de Dret: dades de qualitat, grups existents, recomanacions a seguir a l’hora de fer la matrícula, la Clínica Jurídica de la Facultat, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20401 - Teoria General del Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20402 - Història del Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21101 - Territori i Societat Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Primer semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Primer semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Segon semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Primer semestre
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret Treball de fi de grau 6,0 Anual
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Primer semestre