Grau d'Administració d'Empreses

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 246 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21200 - Comptabilitat Financera I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20604 - Sistema Fiscal Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21201 - Comptabilitat Financera II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
21204 - Direcció de Producció i Operacions Obligatòria 6,0 Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Primer semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21211 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Primer semestre
21216 - Direcció Comercial I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
21219 - Direcció Comercial II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa Treball de fi de grau 12,0 Anual
21223 - Pràctiques Externes d'Administració i Empreses Pràctiques Acadèmiques Externe 18,0 Anual

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris