Botar al contingut
Escolta

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)

378 crèdits - Facultat de Dret

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El doble grau permet obtenir les dues titulacions, el grau en Dret i el grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en un període de cinc anys o cinc anys i un semestre, amb una dedicació més intensiva que als graus ordinaris (12 assignatures per curs en lloc de 10).

La formació es realitzarà en un grup reduït d’aproximadament 40 estudiants.

Aquesta formació dual de caràcter econòmic i jurídic té una elevada demanda professional.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   258   30   18   12 378

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21200 - Comptabilitat Financera I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Primer semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Primer semestre
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Primer semestre
21204 - Direcció de Producció i Operacions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Segon semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21216 - Direcció Comercial I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Segon semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Segon semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Segon semestre
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Període
20490 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 12,0 Anual
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Primer semestre
21219 - Direcció Comercial II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20491 - Pràcticum Pràctiques externes 18,0 Segon semestre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB