Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

384 crèdits - Facultat de Dret

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret a extingir.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 609 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Primer semestre, Segon semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Primer semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Primer semestre
21200 - Comptabilitat Financera I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Primer semestre
21204 - Direcció de Producció i Operacions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Segon semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21216 - Direcció Comercial I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Segon semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Segon semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Segon semestre
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Període
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret Treball de fi de grau 6,0 Anual
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa Treball de fi de grau 12,0 Anual
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Primer semestre
21219 - Direcció Comercial II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20491 - Pràcticum Pràctiques Acadèmiques Externe 18,0 Segon semestre

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024