Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 294 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21400 - Física I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21401 - Química I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21402 - Laboratori General de Química I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21455 - Biologia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21457 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21005 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21403 - Física II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21404 - Química II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21405 - Laboratori General de Química II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21456 - Geologia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21406 - Química Inorgànica I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21407 - Química Orgànica I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21408 - Química Física I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21409 - Principis de Química Analítica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21410 - Enginyeria Química Obligatòria 6,0 Primer semestre
21411 - Experimentació Química Inorgànica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21412 - Química Orgànica II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21413 - Química Física II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21414 - Química Analítica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21415 - Determinació Estructural Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21416 - Química Inorgànica II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21417 - Experimentació Química Orgànica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21418 - Química Física III Obligatòria 6,0 Primer semestre
21419 - Anàlisi Instrumental Obligatòria 6,0 Primer semestre
21420 - Química Industrial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21421 - Química Inorgànica III Obligatòria 6,0 Segon semestre
21422 - Síntesi Orgànica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21423 - Experimentació Química Física Obligatòria 6,0 Segon semestre
21424 - Experimentació Química Analítica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21425 - Química Biològica Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21426 - Ciències de Materials Obligatòria 6,0 Primer semestre
21427 - Redacció i Execució de Projectes Obligatòria 6,0 Primer semestre
21428 - Laboratori de Química Avançada Obligatòria 6,0 Primer semestre
21429 - Laboratori Integrat de Química Obligatòria 6,0 Primer semestre
21430 - Treball de Fi de Grau de Química Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris