Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

Perfil d'ingrés

El grau de Psicologia està indicat per als estudiants de la branca de Ciències de la Salut, tot i que l'accés als estudis no està restringit a altres branques de coneixement. En general, per cursar-lo és recomanable tenir interès per aspectes relacionats amb la salut i la qualitat de vida, com també capacitat d'observació i anàlisi, d'empatia i de comunicació. També és important la competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura de textos, i el maneig d'eines informàtiques bàsiques.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 110

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2023-24:

Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2
Química 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GPS2

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Psicologia a Mallorca

Grau de Psicologia (pla 2009)
Grau de Psicologia (pla 2009) Grau de Psicologia a Mallorca
21300 - Psicologia General
21300 - Psicologia General
21301 - Història de la Psicologia
21301 - Història de la Psicologia
21302 - Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I
21302 - Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I
21303 - Igualtat d'Oportunitats i Gènere en Psicologia
21303 - Igualtat d'Oportunitats i Gènere en Psicologia
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21305 - Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II
21305 - Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II
21306 - Aprenentatge
21306 - Aprenentatge
21307 - Fonaments de Psicobiologia
21307 - Fonaments de Psicobiologia
21308 - Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
21308 - Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
21309 - Percepció i Atenció
21309 - Percepció i Atenció
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21311 - Psicologia Social
21311 - Psicologia Social
21312 - Psicologia Biològica
21312 - Psicologia Biològica
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica
21314 - Motivació i Emoció
21314 - Motivació i Emoció
21315 - Psicometria
21315 - Psicometria
21316 - Psicologia dels Grups
21316 - Psicologia dels Grups
21317 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
21317 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
21318 - Psicologia de la Personalitat
21318 - Psicologia de la Personalitat
21319 - Memòria i Cognició
21319 - Memòria i Cognició
21320 - Psicologia de l'Educació
21320 - Psicologia de l'Educació
21321 - Psicologia del Treball
21321 - Psicologia del Treball
21322 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
21322 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
21323 - Personalitat i Adaptació
21323 - Personalitat i Adaptació
21324 - Pensament i Llenguatge
21324 - Pensament i Llenguatge
21325 - Neuropsicologia
21325 - Neuropsicologia
21326 - Psicologia de les Organitzacions
21326 - Psicologia de les Organitzacions
21327 - Dissenys Experimentals
21327 - Dissenys Experimentals
21328 - Psicopatologia
21328 - Psicopatologia
21329 - Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en Adults
21329 - Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en Adults
21330 - Intervenció Psicoeducativa i Psicosocial
21330 - Intervenció Psicoeducativa i Psicosocial
21331 - Pràcticum
21331 - Pràcticum
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21333 - Història de la Desigualtat
21333 - Història de la Desigualtat
21334 - Violència de Gènere
21334 - Violència de Gènere
21335 - Problemes Ètics i Codis Deontològics
21335 - Problemes Ètics i Codis Deontològics
21336 - Psicologia de l'Art
21336 - Psicologia de l'Art
21337 - Introducció a la Teoria Psicoanalítica
21337 - Introducció a la Teoria Psicoanalítica
21338 - Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport
21338 - Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport
21339 - Psicologia de la Discapacitat i la Dependència
21339 - Psicologia de la Discapacitat i la Dependència
21340 - Psicologia del Trànsit i Seguretat Vial
21340 - Psicologia del Trànsit i Seguretat Vial
21341 - Ergonomia Cognitiva
21341 - Ergonomia Cognitiva
21342 - Psicologia de les Emergències
21342 - Psicologia de les Emergències
21343 - Psicologia Positiva
21343 - Psicologia Positiva
21344 - Trastorns Perceptius i de l'Atenció
21344 - Trastorns Perceptius i de l'Atenció
21345 - Psicofisiologia
21345 - Psicofisiologia
21346 - Psicobiologia del Desenvolupament
21346 - Psicobiologia del Desenvolupament
21347 - Neuropsicologia Clínica
21347 - Neuropsicologia Clínica
21348 - Psicofarmacologia
21348 - Psicofarmacologia
21349 - Tècniques i Instrumentació en Psicobiologia
21349 - Tècniques i Instrumentació en Psicobiologia
21350 - Psicologia Social de la Comunicació
21350 - Psicologia Social de la Comunicació
21351 - Psicologia Social del Turisme
21351 - Psicologia Social del Turisme
21352 - Tècniques d'Anàlisi de la Realitat Social
21352 - Tècniques d'Anàlisi de la Realitat Social
21353 - Comportament Col·lectiu i Moviments Socials
21353 - Comportament Col·lectiu i Moviments Socials
21354 - Trastorns en el Desenvolupament
21354 - Trastorns en el Desenvolupament
21355 - Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i de la Parla
21355 - Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i de la Parla
21356 - Dificultats d'Aprenentatge
21356 - Dificultats d'Aprenentatge
21357 - Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit del Talent i la Superdotació
21357 - Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit del Talent i la Superdotació
21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes
21360 - Avaluació de Programes en Psicologia
21360 - Avaluació de Programes en Psicologia
21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia
21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia
21362 - Psicopatologia dels Trastorns Afectius i d'Ansietat
21362 - Psicopatologia dels Trastorns Afectius i d'Ansietat
21363 - Estrès i Estils d'Afrontament
21363 - Estrès i Estils d'Afrontament
21364 - Psicopatologia dels Trastorns Psicòtics
21364 - Psicopatologia dels Trastorns Psicòtics
21365 - Intel·ligència
21365 - Intel·ligència
21366 - Avaluació Clínica
21366 - Avaluació Clínica
21367 - Avaluació Forense
21367 - Avaluació Forense
21368 - Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en la Infància
21368 - Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en la Infància
21369 - Teràpies Cognitives
21369 - Teràpies Cognitives
21370 - Tècniques Operants d'Autocontrol
21370 - Tècniques Operants d'Autocontrol
21371 - Teràpies de Conducta i Cognitives de Tercera Generació
21371 - Teràpies de Conducta i Cognitives de Tercera Generació
21372 - Clínica, Caos i Sistemes Dinàmics
21372 - Clínica, Caos i Sistemes Dinàmics
21373 - Psicologia de la Salut
21373 - Psicologia de la Salut
21374 - Avaluació i Tractament de Problemes de Parella i de la Conducta Sexual
21374 - Avaluació i Tractament de Problemes de Parella i de la Conducta Sexual
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
Psicologia (Pla 1997)
Psicologia (Pla 1997) Grau de Psicologia a Mallorca
 • 1143 - Percepció
 • 1929 - Atenció
21309 - Percepció i Atenció
1164 - Fonaments de Neurociències
 • 21307 - Fonaments de Psicobiologia
 • 21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
1166 - Història de la Psicologia
21301 - Història de la Psicologia
1167 - Psicologia de la Personalitat
 • 21318 - Psicologia de la Personalitat
 • 21323 - Personalitat i Adaptació
1168 - Aprenentatge i Condicionament
21306 - Aprenentatge
1170 - Psicologia Social
21311 - Psicologia Social
1172 - Memòria
21319 - Memòria i Cognició
1174 - Avaluació Psicològica
 • 21317 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
 • 21322 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
1177 - Psicopatologia
21328 - Psicopatologia
1178 - Psicologia de l'Educació
21320 - Psicologia de l'Educació
1179 - Psicologia dels Grups i del Turisme
21316 - Psicologia dels Grups
1182 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions
 • 21321 - Psicologia del Treball
 • 21326 - Psicologia de les Organitzacions
1183 - Pràctica
21331 - Pràcticum
1184 - Teràpia de Conducta
21329 - Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en Adults
 • 1423 - Metodologia Experimental
 • 1424 - Anàlisi de Dades
 • 21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
 • 21308 - Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
1425 - Processos Psicològics Bàsics
21300 - Psicologia General
1925 - Psicofisiologia
21312 - Psicologia Biològica
1926 - Psicometria
21315 - Psicometria
1927 - Estadística Aplicada a la Psicologia
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
1928 - Dissenys Experimentals
21327 - Dissenys Experimentals
1930 - Pensament i Llenguatge
21324 - Pensament i Llenguatge
2524 - Tècniques de Modificació de la Conducta
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica
776 - Motivació i Emoció
21314 - Motivació i Emoció
778 - Psicologia del Desenvolupament
 • 21302 - Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I
 • 21305 - Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Psicologia
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21375 - English for Health and Behavioural Sciences 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Educació Infantil
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21320 - Psicologia de l'Educació 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21334 - Violència de Gènere 3
21339 - Psicologia de la Discapacitat i la Dependència 3
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes 3
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 3
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21344 - Trastorns Perceptius i de l'Atenció 3
21355 - Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i de la Parla 3
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes 3
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 3
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Promoció en Igualtat de Gènere
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21333 - Història de la Desigualtat 3
21334 - Violència de Gènere 3
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic