Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

21319. Memòria i Cognició (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 28/07/2023

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 1

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup gran 2

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà X 101

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà X 102

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà X 201

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre