Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

 • Grup gran 1

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 10/06/2024; Hora d'inici: 10:00; Hora de fi: 13:00; Lloc: GCC3 - Avaluació ComplementàriaAULES DEL GUILEM CIFRE: C02,C03 I C04
   • Data: 01/07/2024; Hora d'inici: 09:30; Hora de fi: 12:30; Lloc: GCB2 - Avaluació Extraordinària
 • Grup gran 2

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 10/06/2024; Hora d'inici: 10:00; Hora de fi: 13:00; Lloc: GCC4 - Avaluació ComplementàriaAULES DEL GUILEM CIFRE: C02,C03 I C04
   • Data: 01/07/2024; Hora d'inici: 09:30; Hora de fi: 12:30; - Avaluació ExtraordinàriaAULA B2 ( GUILLEM CIFRE)
 • Grup mitjà X 101

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 1.
 • Grup mitjà X 102

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 1.
 • Grup mitjà X 103

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 1.
 • Grup mitjà X 201

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 2.
 • Grup mitjà X 202

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 2.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre