Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 07/07/2023

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

 • Grup gran 1

 • Grup gran 2

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 07/07/2023
 • Grup mitjà X 101

 • Grup mitjà X 102

 • Grup mitjà X 103

 • Grup mitjà X 201

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 07/07/2023
 • Grup mitjà X 202

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 07/07/2023

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre